Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

2024 rok

L.p. Data
      wpływu/      znak pisma
Przedmiot wniosku Znak sprawy Data i sposób załatwienia wniosku
1.  20.12.2023  
31858/P
Udzielenie informacji publicznej dotyczącej zadania  "Budowy obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj)". IR.0143.1.2024 odp. udzielono
02.01.2024
2.  29.12.2023     RPW/17/2024   Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Wielowieś. ZP.0143.1.2024 odp. udzielono
04.01.2024
3. 28.12.2023  RPW/53/2023 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi wojewódzkiej nr 359 w miejscowości Malin. ZP.0143.2.2024 odp. udzielono
05.01.2024

4.

30.12.2023  RPW/87/2023

Udzielenie informacji publicznej dotyczącej przebudowy mostu
w Leśnej.

IM.0143.2.2024

odp. udzielono
15.01.2024
5. 05.01.2024  RPW/333/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Wrocław (Muchobór). ZP.0143.3.2024 odp. udzielono
10.01.2024
6. 03.01.2024  RPW/375/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej remontu drogi wojewódzkiej nr 367 Kostrzyca - Kowary od km 13+050 do km 15+180 i od km 16+730 do km 17+720.

IR.0143.2.2024

odp. udzielono
12.01.2024
7.

09.01.2024  RPW/598/2024

Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Kudowa-Zdrój. ZP.0143.4.2024 odp. udzielono
12.01.2024
8. 11.01.2024        RPW/1234/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej zjazdu na drogę wojewódzką nr 455 w miejscowości Czernica. ZP.0143.5.2024 odp. udzielono
19.01.2024
9. 16.01.2024         RPW/1341/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Zębowice. ZP.0143.6.2024 odp. udzielono
19.01.2024
10.

09.01.2024  RPW/698/2024

Udzielenie informacji publicznej dotyczącej inwestycji: 1) DW 323 Góra - Laskowa, 2) DW 292 na terenie gminy Żukowice i Głogów, 3) DW 367, DW 375 - obwodnica m. Boguszów-Gorce - etap II 4) DW 345 w m. Chełm i Lusina 5) DW 340 Ścinawa - Wołów 6) DW 382 Świdnica - Paczków 7) DW 340 Zawonia - Dobroszyce 8) DW 340 obwodnica Obornik Śląskich 9) DW 382 południowo-zachodnia obwodnica m. Świdnica 10) DW 382, DW384 - wschodnia obwodnica Dzierżoniowa 11) DW 382, południowo-zachodnia obwodnica m. Świdnica 12) DW 382 - południowa obwodnica Dzierżoniowa - etap III 13) Obwodnica Bolesławca - etap II 14) Most w m. Ścinawa na rzece Odrze 15) Mosty w m. Oława na rzekach Odra i Oława 16) DW 395 - obwodnica m. Borek Srzeliński 17) Połączenie dróg wojewódzkich nr 347 i 346 18) DW 323 obwodnica Góry 19) DW 329 obwodnica miejscowości Rynarcice 20) Obwodnica Złotoryi 21) DW 366 obwodnica Mysłakowic i Kostrzycy 22) DW 374 zachodnia obwodnica Strzegomia. ID.0143.1.2024 odp. udzielono
23.01.2024
11. 16.01.2024        RPW/1407/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej obwodnicy Złotoryi - etap I. ID.0143.2.2024 odp. udzielono
29.01.2024
12. 19.01.2024        RPW/1719/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej ilości wykonanych badań laboratoryjnych w latach 2912-2013. ID.0143.3.2024 odp. udzielono
25.01.2024
13. 23.01.2024        RPW/2053/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków drogi wojewódzkiej nr 372 (Wschodnia Obwodnica Wrocławia) ZZ.0143.1.2024 odp. udzielono
06.02.2024
14. 01.02.2024        RPW/2840/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej remontów nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 351 w Bielawie Dolnej od 1 stycznia 2023 r. ZZ.JG.0143.1.2024 odp. udzielono
05.02.2024
15. 01.02.2024        RPW/2930/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej o wykonawcach robót: Kobylarnia S.A. i Mirbud S.A. NI.0143.1.2024 odp. udzielono
06.02.2024
16. 02.02.2024        RPW/3016/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej objazdu drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku Złotoryja - Chojnów w okresie od 01.12.2023 do 31.01.2024. ZS.LG.0143.1.2024 odp. udzielono
06.02.2024
17. 09.02.2024        RPW/3739/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej budowy drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98  w formule zaprojektuj i wybuduj. IR.0143.3.2024 odp. udzielono
14.02.2024
18. 13.02.2024        RPW/3944/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej DW 324 na odcinku Niechlów - Klimontów ZS.LG.0143.2.2024 odp. udzielono
19.02.2024

19.

19.01.2024        RPW/1809/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej drogi wojewódzkiej nr  357 na odcinku Zaręba - Lubań w km 19+940 - 20+840 IR.0143.4.2024 odp. udzielono
19.02.2024
20. 09.02.2024        RPW/3719/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej budowy obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 IR.0143.5.2024 odp. udzielono
22.02.2024
21. 15.02.2024        RPW/4214/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej typowania i aktualizowania miejsc krzyżowania się dróg dróg ze szlakami wędrówek zwierząt leśnych na odcinku drogi wojewódzkiej nr  346 Gozdawa - Rakoszyce, gm. Środa Śląska IŚ.0143.1.2024 odp. udzielono
22.02.2024
22. 15.02.2024        RPW/4498/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej materiałów na Komisję Infrastruktury Technicznej i Obszarów Wiejskich o stanie dróg i planowanych inwestycjach na terenie Powiatu Strzelińskiego GP.0143.1.2024 odp. udzielono
20.02.2024
23. 14.02.2024        RPW/4113/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej drogi wojewódzkiej nr 323 Luboszyce - Ciechanów IR.0143.6.2024 odp. udzielono
21.02.2024
24. 01.02.2024        RPW/2893/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej oznakowania na przejeździe kolejowym ZZ.0143.2.2024 odp. udzielono
23.02.2024
25. 26.02.2024        RPW/4495/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej Wschodniej Obwodnicy Wrocławia w zakresie zjazdu: Mirków ZZ.0143.3.2024 odp. udzielono
26.02.2024
26. 26.02.2024        RPW/5388/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej  działek w gm. Oleśnica, obręb Cieśle ZP.0143.7.2024 odp. udzielono
04.03.2024
27. 26.02.2024        RPW/5388/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej działek w m. Różyniec/Ośle ZP.0143.8.2024 odp. udzielono
04.03.2024
28. 26.02.2024        RPW/5388/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej działek w m. Dobrzykowice ZP.0143.9.2024 odp. udzielono
04.03.2024
29. 27.02.2024        RPW/5812/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej wycinki drzew na linii kolejowej 308 i drodze wojewódzkiej nr 345 KI.0143.1.2024 odp. udzielono
29.02.2024
30. 26.02.2024        RPW/5599/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej realizacji zimowego utrzymania dróg: Obwód Drogowy Cieszyce - Obręb Kąty Wrocławskie ZS.0143.1.2024 odp. udzielono
05.03.2024
31. 20.02.2024        RPW/5024/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej realizacji zimowego utrzymania dróg: Obwód Drogowy Cieszyce - Obręb Oława ZS.0143.2.2024 odp. udzielono
05.03.2024
32. 28.02.2024        RPW/6165/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej budowy chodnika i odcinka drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Wolibórz GP.0143.2.2024 odp. udzielono
08.08.2024
33. 26.02.2024        RPW/5323/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej wykazu decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci gazowych, dla których koniec terminu obowiązywania upływa w 2024 r. ZP.0143.10.2024 odp. udzielono
08.03.2024
34. 04.03.2024        RPW/6477/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej długości linii kolejowych KK.0143.1.2024 odp. udzielono
11.03.2024
35. 04.03.2024        RPW/6573/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej klasy dróg w m. Wrocław RE.0143.1.2024 odp. udzielono
11.03.2024
36. 04.03.2024        RPW/7018/2024  RPW/8145/2024 RPW/8049/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej wniosku KW PiS na zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej 297 w m. Lwówek Śląski i Żerkowice ZP.0143.11.2024 odp. udzielono
20.03.2024
37. 11.03.2024        RPW/7378/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej liczby wydanych decyzji dla KW PiS  zezwalających na zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej w m. Oleśnica w celu umieszczenia plakatów wyborczych ZP.0143.12.2024 odp. udzielono
20.03.2024
38. 23.03.2024        RPW/5233/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 439 ZZ.0143.4.2024 odp. udzielono
22.03.2024
39. 18.03.2024        RPW/8046/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej we Wrocławiu ZP.0143.13.2024 odp. udzielono
26.03.2024
40. 23.03.2024        RPW/8764/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej umieszczania plakatów wyborczych na drodze wojewódzkiej nr 297 i 364 ZP.0143.14.2024 odp. udzielono
03.04.2024
41. 21.03.2024        RPW/8618/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej sygnalizacji na skrzyżowaniu w m. Świdnica ZZ.0143.5.2024 odp. udzielono
28.03.2024
42. 25.03.2024        RPW/8990/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej wykonania ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz przeglądów dróg i ewidencji obiektów inżynierskich RE.0143.2.2024 odp. udzielono
03.04.2024
43. 27.03.2024        RPW/9191/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej udostępnienia wyników badań hałasu na drodze wojewódzkiej nr 372 w m. Kiełczów i Kiełczówek IŚ.0143.2.2024 odp. udzielono
03.04.2024
44. 09.04.2024        RPW/10275/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej informacja o zjeździe do drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Wambierzyce ZP.0143.15.2024 odp. udzielono
15.04.2024
45. 12.04.2024        RPW/10730/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie wraz z chodnikiem w km 19+970 –20+920” IR.0143.7.2024 odp. udzielono
16.04.2024
46. 17.04.2024        RPW/11069/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej własności działek, obręb Siechnice RG.0143.1.2024 odp. udzielono
26.04.2024
47. 16.04.2024        RPW/10943/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu nieruchomości do dróg publicznych w m. Dzierżoniów ZP.0143.16.2024 odp. udzielono
23.04.2024
48. 23.04.2024        RPW/11596/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej zrealizowanych i planowanych zadań drogowych na terenie miasta Zgorzelec w związku z opracowaniem „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2023” GP.0143.3.2024 odp. udzielono
24.04.2024
49. 16.04.2024        RPW/11015/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej udostępnienia planu sytuacyjnego (lokalizację znaków i innych urządzeń) przy al. Niepodległości w Świdnicy IR.0143.8.2024 odp. udzielono
26.04.2024
50. 12.04.2024        RPW/10735/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej naliczonych kar umownych NI.0143.2.20224 odp. udzielono
07.05.2024
51. 21.04.2024        RPW/11373/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dotyczącej odcinka AOW (od Grota-Roweckiego do Karkonoskiej) NI.0143.3.2024 odp. udzielono
07.05.2024
52. 12.03.2024        RPW/7449/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dotyczącej odcinka AOW (od Grota-Roweckiego do Karkonoskiej) NI.0143.4.2024 odp. udzielono
07.05.2024
53. 29.04.2024        RPW/12211/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej zadań realizowanych na rzecz DSDiK przez Polbud-Pomorze Sp. z o.o. IR.0143.9.2024 odp. udzielono
07.05.2024
54. 08.05.2024        RPW/13124/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej prośby o przesłanie materiałów na Radę Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zrealizowanych w roku 2023 zadań drogowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego GP.0143.4.2024 odp. udzielono
10.05.2024
55. 06.05.2024        RPW/12696/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w m. Wałbrzych ZP.0143.17.2024 odp. udzielono
14.05.2024
56. 06.05.2024        RPW/12695/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w m. Szymanów ZP.0143.18.2024 odp. udzielono
14.05.2024
57. 06.05.2024        RPW/12694/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w m. Psary ZP.0143.19.2024 odp. udzielono
14.05.2024
58. 08.05.2024        RPW/12963/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w m. Świebodzice - wniosek 1

ZP.0143.20.2024

odp. udzielono
16.05.2024
59. 08.05.2024        RPW/12963/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w m. Świebodzice - wniosek 2 ZP.0143.21.2024 odp. udzielono
16.05.2024
60. 15.05.2024        RPW/13761/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej przebudowy DW 383 na odcinku od Jugowic przez Walim do granicy powiatu wałbrzyskiego i dzierżoniowskiego GP.0143.5.2024 odp. udzielono
21.05.2024
61. 22.05.2024        RPW/13710/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej udzielenia informacji publicznej dotyczącej przebudowy DW 375 w m. Struga IM.0143.2.2024 odp. udzielono
24.05.2024

62.

13.05.2024        RPW/13490/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej uzyskania informacji dot. koszenia pasa drogowego dróg wojewódzkich w latach 2020-2024 ZS.0143.3.2024 odp. udzielono
24.05.2024

63.

14.05.2024        RPW/13755/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej nr 310 na odcinku Piława Górna - Łagiewniki Dzierżoniowskie KK.0143.2.2024 odp. udzielono
24.05.2024
64. 20.05.2024        RPW/14204/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej zaawansowania uzgodnień i trybu wydawania decyzji pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych przy działce nr 177, obręb Mała Wieś Dolna

ID.0143.4.2024

odp. udzielono
04.06.2024

65.

31.05.2024        RPW/15204/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Dobrzykowice

ZP.0143.22.2024

odp. udzielono
03.06.2024
66. 31.05.2024        RPW/15203/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Wróblowice ZP.0143.23.2024 odp. udzielono
03.06.2024
67. 31.05.2024        RPW/15202/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Bielany Wrocławskie

ZP.0143.24.2024

odp. udzielono
03.06.2024
68. 23.05.2024        RPW/14532/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej oznakowania drogi wojewódzkiej nr 448 Milicz - Krośnice ZS.WR.0143.1.2024 odp. udzielono
04.06.2024
69. 03.06.2024        RPW/15387/2024 Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu działki do drogi publicznej w m. Pietrzykowice ZP.0143.25.2024 odp. udzielono
07.06.2024

Data wytworzenia: 2024-01-12 10:32 Autor: Joanna Wrotkowska Data publikacji: 2024-01-12 10:32 Osoba udostępniająca na stronie: Joanna Wrotkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-06-12 Osoba modyfikująca: Joanna Wrotkowska
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:45 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-07-13 13:08 Osoba modyfikująca : Jadwiga Maniakowska