Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zrealizowała lub realizuje następujące projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach:

 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA

 
PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA - SAKSONIA
ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 
NA LATA 2004-2006

PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA - RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013