Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

GOSPODAROWANIE SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO

 • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia 

  o II przetargu pisemnym nieograniczonym

  na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK

   

  Przetarg odbędzie się 30.03.2018 r. 

  w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, sala konferencyjna, pok. nr 213

   

  Osoby do kontaktu:

  Wrocław – Sławomir Dobaj tel. 609 990 917

  Cieszyce – Bartłomiej Uznański  tel. 609 990 975

  Chocianów II, Wądroże Wielkie – Edward Kiekszuk tel. 609 990 946

  Chocianów I – Tadeusz Pawluk tel. 609 990 930

  Olszyniec – Bogusław Sokołowski tel. 609 990959

  Czadrów – Justyna Polak tel. 609 990 925

  Więcej