Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

GOSPODAROWANIE SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO

  • Na podstawie Uchwały nr 5837/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego nie posiadających osobowości prawnej, podaje się wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego DSDiK we Wrocławiu:

    Więcej