Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Mapy terenów zagrożonych hałasem

Przekroczenie wartości dopuszczalnych wskaźnika Ldwn

Przekroczenie wartości dopuszczalnych wskaźnika Ln