Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

INFORMACJE O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

  • Informacja o udzielonych umorzeniach za II kwartał 2018 roku

    Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 40 d ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz w art. 140 aa ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, za III kwartał 2018 r. (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r.)

    Więcej
  • Informacja za III kwartał 2017 roku

    Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 40 d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz w art. 140 aa ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, za III kwartał 2017 roku (od 1 lipca do 30 września 2017 roku)
    Więcej