Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Nadzór nad Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu sprawuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad-marszalkowski/zarzad-wojewodztwa, który:
1. przyjmuje kierunki działania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu,
2. dokonuje okresowej oceny działalności Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu,
3. zatwierdza roczny plan dochodów i wydatków stanowiący podstawę gospodarki finansowej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:33 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-09-06 15:33 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2024-07-17 10:59 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska