Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Zawiadomienie dot. składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Szanowni Państwo,
informujemy, że  
od dnia 31 marca 2020 r. wszystkie terminy administracyjnego prawa materialnego i przepisy prawa procesowego, wskazane w ustawie tzw. tarczy antykryzysowej, ulegają zawieszeniu, natomiast te terminy, które miałyby się rozpocząć po tej dacie, biegu nie rozpoczną do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (
godnie z art. 15zzs ust. 1 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres). Przepisów o bezczynności organów administracji publicznej, zgodnie z art. 15 ust. 10 pkt 1, nie stosuje się.
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:44 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:44 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-04-15 11:39 Osoba modyfikująca : Administrator