Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Pracownicy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Służba Logistyczna:
  • przyjmuje całodobowo meldunki,
  • udziela informacji o warunkach panujących na podległych DSDiK drogach wojewódzkich, w tym o warunkach przejezdności, utrudnieniach i ostrzeżeniach meteorologicznych,
  • udziela informacji o punktach informacyjnych dotyczących dróg gminnych, powiatowych, krajowych itp.
tel. 71 39 17 196
609 990 969
fax 71 39 17 109
e-mail: dyspozytura@dsdik.wroc.pl

 

Skargi, wnioski i zażalenia na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu są przyjmowane w siedzibie DSDiK we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28 przez:

  • Dyrektora lub Kierownika Pionu w każdą środę w godz. od 14.00 do 15.00 (pokój nr 209)
  • pracownika Służby Logistycznej w każdą środę w godz. od 15.00  do 17.00
  • pracownika sekretariatu codziennie w godz. od 7.00 do 15.00 (pokój nr 209)