Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
 • 2022 rok

  l.p. Jednostka kontrolująca Przedmiot kontroli
  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział we Wrocławiu Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłoszenia danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  2. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Nadzór nad realizacją zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
  3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Stan techniczny, proces utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami
  4 Ministerstwo Infrastruktury Prawidłowość i efektywność wydatkowania środków w ramach programu wieloletniego pn. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 roku
  5 Krajowa Administracja Skarbowa Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz 
  6 Krajowa Administracja Skarbowa Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98
  7 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy
  8 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98
  9 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I
  10 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Od zamku Frydlant do Czocha
  11 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98
  12 Krajowa Administracja Skarbowa Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98
  13 Państwowa Inspekcja Pracy

  Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP

  14 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie
  15 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem, stan techniczny i proces utrzymania infrastruktury kolejowej i przyległych gruntów w tym obiektów inżynieryjnych
  Rozwiń artykuł 2022 rok
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-21 09:01 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-21 09:01 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-10 09:08 Osoba modyfikująca : Administrator