Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

W DZIALE OCHRONY PASA DROGOWEGO:

pracownicy na stanowiskach ds. ochrony dróg rozpatrują sprawy odszkodowań za szkody powstałe na podległych Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu drogach wojewódzkich

Kontakt:
 
Tomasz Skibin
tel. 71 39 17 wew. 193
pokój nr 115
e-mail: tomasz.skibin@dsdik.wroc.pl
 
Joanna Mróz-Możdżonek 
tel. 71 39 17 wew. 194
pokój nr 105
e-mail: joanna.mozdzonek@dsdik.wroc.pl

 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu jest ubezpieczona z tytułu odpowiedzialności cywilnej w InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.
numery polis OC:
  • A-A 259 040  - okres obowiązywania 1.08.2016 - 31.07.2017
  • A-A 275 610  - okres obowiązywania 1.08.2015 - 31.07.2016 
  • A-A 222 755  - okres obowiązywania 1.08.2014 - 31.07.2015
  • A-A 201 605  - okres obowiązywania 1.08.2013 - 31.07.2014
Infolinia InterRisk TU S.A. VIG:
-    z tel. komórkowych – 22 212 20 50
-    z tel. stacjonarnych – 801 080 600
 
 
 

Druk zgłoszenia szkody osobowej

Druk zgłoszenia szkody w pojeździe

Druk zgłoszenia szkody w mieniu nie bedącym pojazdem

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych