Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

PION DYREKTORA

Komórki organizacyjne Pionu Numer telefonu
DYREKTOR - LESZEK LOCH
PION DYREKTORA
Leszek Loch - Dyrektor 71 39 17 104
Dział Zarządzania i Kontroli
Kierownik Działu 71 39 17 132
  71 39 17 104
71 39 17 105
71 39 17 146
Dział Dochodzenia Odszkodowań i Obsługi Kancelaryjno - Archiwalnej
Kierownik Działu 71 39 17 205
  71 39 17 101
71 39 17 102
71 39 17 213
71 39 17 201
Służba BHP
  71 39 17 146
Zespół Radców Prawnych
Koordynator 71 39 17 119
  75 67 11 694
71 39 17 118
Dział Kadr
Kierownik Działu 71 39 17 130
  71 39 17 131
Dział Informatyzacji
Kierownik Działu 71 39 17 127
  71 39 17 235
71 39 17 236
71 39 17 100 w. 334
Dział Zamówień Publicznych i Umów
Kierownik Działu 71 39 17 166
  71 39 17 233
71 39 17 172
71 39 17 248
71 39 17 171
71 39 17 155
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych
Inspektor Ochrony Danych
Marcin Zielski 71 39 17 107

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Komórki Organizacyjne Pionu Numer telefonu
DYREKTOR - LESZEK LOCH
PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Celina Laskowska-Hobot - Główny Księgowy 71 39 17 112
Dział Księgowości
Kierownik Działu, z-ca Głównego Księgowego 71 39 17 139
  71 39 17 244
71 39 17 135
71 39 17 241
71 39 17 243
71 39 17 138
71 39 17 133
71 39 17 214
71 39 17 136
71 39 17 145
71 39 17 100 w. 335
Dział Egzekucji Administracyjnej i Ulg
Kierownik Działu 71 39 17 137
  71 39 17 100 w. 339
Dział Planowania
Kierownik Działu 71 39 17 141
  71 39 17 121
71 39 17 204
71 39 17 142
71 39 17 140
71 39 17 143
Dział Funduszy Zewnętrznych
Kierownik Działu 71 39 17 128
  71 39 17 164
71 39 17 163
Dział Płac
Kierownik Działu 71 39 17 144

PION UTRZYMANIA

Komórki organizacyjne Pionu Numer telefonu
DYREKTOR - LESZEK LOCH
PION UTRZYMANIA
Grzegorz Kowalkowski - Dyrektor ds. Utrzymania 71 39 17 113
Dział Gwarancji i Odbiorów
Kierownik Działu 75 67 11 700
  75 67 11 698
71 39 17 193
75 67 11 699
74 84 31 117
Dział Inżynierii Ruchu
Kierownik Działu 71 39 17 161
  71 39 17 129
71 39 17 336
71 39 17 192
Dział Ochrony Pasa Drogowego
Kierownik Działu 71 39 17 173
  71 39 17 180
71 39 17 175
71 39 17 177
71 39 17 207
71 39 17 245
71 39 17 126
71 39 17 194
71 39 17 246
71 39 17 240
71 39 17 124
71 39 17 215
71 39 17 212
Dział Obsługi Służby Utrzymaniowej
Kierownik Działu 71 39 17 157
  71 39 17 156
71 39 17 211
71 39 17 197
Dział Obsługi Jednostki
Kierownik Działu 71 39 17 199
  71 39 17 208
71 39 17 200
71 39 17 195
71 39 17 196
71 39 17 100 w. 337
71 39 17 100 w. 333
Służba Utrzymaniowa Jelenia Góra
Kierownik Służby 75 67 11 691
Służba Utrzymaniowa Legnica
Kierownik Służby 76 87 07 470
Służba Utrzymaniowa Wałbrzych
Kierownik Służby 74 84 31 117
Służba Utrzymaniowa Wrocław
Kierownik Służby 71 39 08 828

PION INWESTYCJI

Komórki organizacyjne Pionu Numer telefonu
DYREKTOR - LESZEK LOCH
PION INWESTYCJI
Mariusz Wawro - Dyrektor ds. Inwestycji 71 39 17 114
Dział Inwestycji i Remontów
Kierownik Działu 71 39 17 176
  71 39 17 178
71 39 17 116
71 39 17 209
71 39 17 184
71 39 17 206
71 39 17 160
71 39 17 120
75 67 11 697
71 39 17 154
71 39 17 249
71 39 17 237
Dział Mostów
Kierownik Działu 71 39 17 238
  71 39 17 181
71 39 17 191
71 39 17 183
71 39 17 182
74 84 31 117
74 84 38 759
Dział Uzgadniania Dokumentacji
Kierownik Działu 71 39 17 150
  71 39 17 158
71 39 17 151
71 39 17 168
71 39 17 153
71 39 17 203
71 39 17 242
71 39 17 152
Dział Ochrony Środowiska
Kierownik Działu 71 39 17 174
  71 39 17 179
71 39 17 122
71 39 17 170

PION KOLEI

Komórki organizacyjne Pionu Numer telefonu
DYREKTOR - LESZEK LOCH
PION KOLEI
Tomasz Maciejewski - Dyrektor ds. Kolei 71 39 17 165
Dział Inwestycji i Utrzymania Kolei
Kierownik Działu 71 39 17 117
  71 39 17 185
71 84 31 115
71 84 31 198
Dział Bezpieczeństwa i Regulacji
Kierownik Działu  
  71 39 17 186
71 84 31 198
Dział Kalkulacji
Kierownik Działu 71 39 17 187
  71 39 17 125
Dział Nieruchomości Kolejowych
Kierownik Działu  
  71 39 17 134
71 39 17 186

PION ROZWOJU INFRASTRUKTURY

Komórki organizacyjne Pionu Numer telefonu
DYREKTOR - LESZEK LOCH
PION ROZWOJU INFRASTRUKTURY
Paulina Grocka - Dyrektor ds. Rozwoju Infrastruktury 71 39 17 188
Dział Rozwoju Sieci Dróg Rowerowych
Kierownik Działu  
  71 39 17 190
71 39 17 162
Dział Realizacji Inwestycji Dróg Rowerowych
Kierownik Działu  
  71 39 17 159
71 84 31 100 w. 340
Dział Gospodarki Gruntami
Kierownik Działu 71 39 17 147
  71 39 17 148
71 39 17 149
71 39 17 189
71 39 17 202
71 39 17 289
Zespół Ewidencji Dróg
Koordynator  
71 39 17 123
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:38 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:38 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-08 13:16 Osoba modyfikująca : Bartosz Szymański