Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Dane kontaktowe, godziny pracy

 
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
 
NIP 899-28-03-047             REGON 931934644 
 
tel. 71 39 17 100-102
fax. 71 39 17 110
e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
www: http://dsdik.wroc.pl
Skrytka EPUAP: /DSDiK/SkrytkaESP
 
Rzecznik  tel. 71 39 17 214
 
Pracownicy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Inspektor ochrony danych - email: iod@dsdik.wroc.pl

Dział Obsługi Jednostki przyjmuje całodobowo meldunki a także udziela informacji o warunkach panujących na podległych DSDiK drogach wojewódzkich, w tym o warunkach przejezdności, utrudnieniach i ostrzeżeniach meteorologicznych. Udziela informacji o punktach informacyjnych dotyczących dróg gminnych, powiatowych, krajowych itp.
tel. 71 39 17 196
fax 71 39 17 109
e-mail: dsdik@dsdik.wroc.pl

Kierownictwo

Dyrektor: Leszek Loch
Kierownik Pionu Inwestycji: Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji - Marek Stojak

Kierownik Pionu Zarządzania Infrastrukturą Drogową: Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową - Tadeusz Sroka

Skargi, wnioski i zażalenia na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu są przyjmowane w siedzibie DSDiK we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28 przez:
  • Dyrektora lub Kierownika Pionu w każdą środę w godz. od 14.00 do 15.00 (pokój 209)
  • pracownika Działu Obsługi Jednostki w każdą środę w godzinach od 15.00  do 17.00
  • pracownika sekretariatu codziennie w godz. od 7.00 do 15.00 (pokój 209)

Rachunki bankowe

 
Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego
  • opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
  • wadia