Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

INFORMACJE PODSTAWOWE

Dane kontaktowe, godziny pracy

Województwo Dolnośląskie
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
 
NIP w zakresie rozliczeń podatku VAT - 8992803047
NIP DSDiK - 8971590801  
REGON DSDiK - 001255179
 
tel. 71 39 17 100-102
fax. 71 39 17 110
e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
www: http://dsdik.wroc.pl
Skrytka e-PUAP: /DSDiK/SkrytkaESP
 
Pracownicy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Inspektor ochrony danych - email: iod@dsdik.wroc.pl

Dział Obsługi Jednostki przyjmuje meldunki a także udziela informacji o warunkach panujących na podległych DSDiK drogach wojewódzkich, w tym o warunkach przejezdności, utrudnieniach i ostrzeżeniach meteorologicznych. Udziela informacji o punktach informacyjnych dotyczących dróg gminnych, powiatowych, krajowych itp.
tel. 71 39 17 196
fax 71 39 17 109
e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl

Kierownictwo

Kierownik Jednostki: Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - Leszek Loch
Kierownik Pionu, Główny Księgowy - Celina Laskowska-Hobot
Kierownik Pionu Utrzymania: Dyrektor ds. Utrzymania - Grzegorz Kowalkowski
Kierownik Pionu Inwestycji: Dyrektor ds. Inwestycji - Mariusz Wawro

Kierownik Pionu Kolei: Dyrektor ds. Kolei - Tomasz Maciejewski
Kierownik Pionu Rozwoju Infrastruktury: Dyrektor ds. Rozwoju Infrastruktury  - Paulina Grocka

 

Skargi, wnioski i zażalenia na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu są przyjmowane w siedzibie DSDiK we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28 przez:
  • Dyrektora lub Kierownika Pionu w każdą środę w godz. od 14.00 do 15.00 (pokój 209)
  • pracownika Działu Obsługi Jednostki w każdą środę w godzinach od 15.00  do 17.00
  • pracownika sekretariatu codziennie w godz. od 7.00 do 15.00 (pokój 209)

Rachunki bankowe obowiązujące od 15.02.2019 r.

 

  • dochody:     Santander Bank Polska SA. nr 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407

  • zabezpieczenia (depozyty oprocentowane):  Santander Bank Polska SA. nr  23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

  • wadia:        Santander Bank Polska SA. nr  23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-08 09:53 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-09-08 09:53 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2024-03-20 12:30 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska