Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu jako zarządca dróg i infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Dolnośląskiego jest upoważniona do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem.

Majątek stanowią:

 • grunty: 193 350 348,25 zł 
 • budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 1 444 250 676,64 zł 
 • urządzenia techniczne i maszyny:  515 352,94 zł
 • środki transportu: 1 324 456,77 zł
 • inne środki trwałe: 167 506,71 zł
 • środki trwałe w budowie (inwestycje): 153 327 417,87 zł

Stan majątku wskazano na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 r.

Majątek stanowią:

 • grunty: 183 538 434,73 zł  
 • budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 1 451 042 540,63 zł  
 • urządzenia techniczne i maszyny:  464 117,05 zł
 • środki transportu: 1 349 782,14 zł
 • inne środki trwałe: 349 343,41 zł
 • środki trwałe w budowie (inwestycje): 85 155 194,38 zł

Stan majątku wskazano na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2016 r.

 

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:46 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-09-06 15:46 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-22 11:21 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska