Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

 

WYDAWANIE POŚWIADCZEŃ :

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wydaje na pisemny wniosek wnioskodawcy poświadczenie.

Wniosek może być złożony drogą pocztową na adres: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28 50-425 Wrocław, faksem na numer: 71/39 17 110 lub mailem na adres: kancelaria@dsdik.wroc.pl lub referencje@dsdik.wroc.pl

Co do zasady poświadczenie wydaje się dla:

  • robót budowlanych – po odbiorze końcowym zamówienia.
  • usług – po odbiorze wykonanej usługi, a w przypadku dokumentacji technicznej po odbiorze kompletu dokumentacji zgodnie z umową.
  • usług i dostaw o charakterze ciągłym - w trakcie realizacji umowy.
Data stworzenia : 2019-11-13 11:01 Autor : Administrator Data publikacji : 2019-11-13 11:01 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-09 08:45 Osoba modyfikująca : Administrator