Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu jest samorządową jednostką organizacyjną będącą zarządem dróg i zarządcą infrastruktury kolejowej. Wykonuje zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad-marszalkowski/zarzad-wojewodztwa w zakresie praw i obowiązków należących do zarządcy drogi określonych ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz zarządcy infrastrukturą kolejową określonych ustawą z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym.

15 stycznia 1999 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5/99 o powołaniu Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na mocy uchwały Nr XVI/195/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października  2007 roku nastąpiło przekształcenie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w Dolnośląską Służbę  Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu nie posiada osobowości prawnej.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Województwa  Dolnośląskiego.

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:29 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-09-06 15:29 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2024-07-17 10:59 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska