Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

2023 rok

25.01.2023

L.p. Data wpływu/znak pisma Przedmiot wniosku Znak sprawy Data i sposób załatwienia wniosku
1. 04.01.2023 00386.2023/P Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2022 - 2023 na terenie obwodu drogowego Oława ZS.0143.1.2023.AU odp. udzielono
10.01.2023
2. 02.01.2023 00453.2023/P Udzielenie informacji związanej z badaniem nieruchomości położonej w miejscowości Męcinka ZP.0143.2.2023.JD odp. udzielono
13.01.2023
3. 04.01.2023 00575.2023/P Udzielenie informacji związanej z umową dla zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393, w km 12,044 w miejscowości Leśna IM.0143.1.2023.JP odp. udzielono
18.01.2023
4. 05.01.2023 00676.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej realizacji wymienionych inwestycji GP.0143.1.2023.KE odp. udzielono
19.01.2023
5. 11.01.2023 00877.2023/P Udzielenie informacji publicznej firmie Rotomat związanej z utrzymaniem zimowym w sezonie 2022-2023 oraz rozliczenie wykonanych robót ZS.0143.2.2023.AU odp. udzielono
20.01.2023
6. 13.01.2023 01207.2023/P (01902.2023/P) Udzielenie informacji dotyczącej ilości zdarzeń z udziałem zwierząt na drodze wojewódzkiej nr 340 ZS.WR.0143.1.2023.ŁZ odp. udzielono
25.01.2023
7. 13.01.2023 01133.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej zatrudnienia w latach 2018-2023 NU.0143.1.2023.AŁ odp. udzielono
19.01.2023
8. 16.01.2023 01274.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej Rewitalizacji linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna na odcinku Łagiewniki Dzierżoniowskie – Piława Górna: przygotowanie placu pod rewitalizację wraz z wykonaniem projektu wykonawczego. KN.0143.1.2023.NP odp. udzielono
25.01.2023
9. 23.01.2023 02152.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej drogi wojewódzkiej nr 357 i drogi powiatowej Mała Wieś Dolna - Zgorzelec ID.0143.1.1.2023.KP odp. udzielono 01.02.2023
10. 24.01.2023 02129.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej decyzji Konserwatora Zabytków na prace pielęgnacyjne w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 358 w Świeradowie Zdrój, ul. Długa ZS.JG.0143.1.2023.WK odp. udzielono 03.02.2023
11. 26.01.2023 02293.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej przebudowy gazociągu średniego ciśnienia De 225 mm zlokalizowanego w Oleśnicy, ul. Bolesława Krzywoustego IR.502.2.2023.EG odp. udzielono 01.02.2023
12. 30.01.2023 02645.2023/P Udzielenie informacji dotyczących wyodrębnionych nieruchomości w Pietrzykowicach ZP.0143.3.2023.JD odp. udzielono 07.02.2023
13. 06.02.2023 03167.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej porozumienia na utrzymanie dróg wojewódzkich nr 358 i 361 ZS.0143.3.2023.AK odp. udzielono 17.02.2023
14. 19.01.2023 01811.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej projektu organizacji ruch dla drogi wojewódzkiej nr 346 na terenie miejscowości Jaczkowice ZZ.0143.1.2023.MK odp. udzielono 13.02.2023
15. 13.02.2023 04018.2023/P Udzielenie informacji prowadzenia ewidencji oraz przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich  oraz natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych wraz z badaniem widoczności RE.0143.1.2023.PJ odp. udzielono 24.02.2023
16. 13.02.2023 04015.2023/P Udzielenie informacji dotyczące zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2022-2023 z podziałem na zadania: teren Obwodu Drogowego Cieszyce oraz Obwodu Drogowego Oława ZS.0143.4.2023.AU odp. udzielono 27.02.2023
17. 14.02.2023 04038.2023/P (04198.2023/P) Udzielenie informacji dotyczących konsultacji społecznych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: Skomunikowanie A4 z S5 - budowa obwodnicy Oborniki Śląskie ID.0143.2.1.2023.KP odp. udzielono 17.02.2023
18. 17.02.2023 04409.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej inwestycji "Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi IR.0143.2.2023.DG odp. udzielono 23.02.2023
19. 17.02.2023 04393.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej skrytki ePUAP ND.0143.1.2023.MS odp. udzielono 20.02.2023
20. 01.03.2023 05339.2023/P Udzielenie informacji w zakresie zadania, pn. Remont przepustów w ciągu drogi DW 350 w km 49+750 oraz w km 49+828 k/m Parowa IM.0143.2.2023.JP odp. udzielono 15.03.2023
21. 03.03.2023 05490.2023/P Udzielenie informacji publicznej dotyczącej projektu organizacji ruchu dla obwodnicy Dzierżoniowa II -
etap II
ZZ.0143.2.2023.LR odp. udzielono 13.03.2023
22. 04.03.2023 05608.2023/P Udzielenie informacji publicznej dotyczącej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393, w km 12,044 w miejscowości Leśna IM.0143.2.2023.JP odp. udzielono 17.03.2023
23. 06.03.2023 05649.2023/P (05830.2023/P) Udzielenie informacji publicznej dotyczącej bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020–2022 ZS.0143.5.2023.AU odp. udzielono 09.03.2023
24. 07.03.2023 05825.2023/P Udzielenie informacji publicznej dotyczącej prac porządkowych na drodze wojewódzkiej nr 369 ZS.JG.0143.2.2023.WK odp. udzielono 17.03.2023
25. 02.03.2023 05515.2023/P Udzielenie informacji publicznej dotyczącej okresu gwarancji drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Luboszyce ZO. 0143.1.2023.AJ odp. udzielono 10.03.2023
26. 13.03.2023 06334.2023/P Udzielenie informacji publicznej dotyczącej utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania 2020-2022 w ramach zadania nr 3 - Obwód Ścinawka Średnia ZS.0143.6.2023.AU odp. udzielono 20.03.2023
27. 14.03.2023 06411.2023/P Udzielenie informacji publicznej dotyczącej linii kolejowych przejętych przez DSDiK we Wrocławiu KK.0143.2.2023.AS odp. udzielono 16.03.2023
28. 25.03.2023 07559.2023/P Udzielenie informacji w zakresie inwestycji pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A-4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do skrzyżowania z ul. Grota - Roweckiego ID.0143.3.2023.PD odp. udzielono 05.04.2023
29. 28.03.2023 07757.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej usunięcia ograniczenia prędkości przy wjeździe do miejscowości Czarnogoździce ZS.WR.0143.2.2023.MJ odp. udzielono 03.04.2023
30. 28.03.2023 08028.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej rażąco niskiej ceny w postępowaniu "Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich w latach 2023-2025 z podziałem na zadania" NI.0143.2.2023.BK odp. udzielono 12.04.2023
31. 03.04.2023 08514.2023/P Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 357 w zakresie obecnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 357 i drogi powiatowej Mała Wieś Dolna - Zgorzelec ID.0143.1.1.2023.KP odp. udzielono 12.04.2023
32. 04.04.2023 08551.2023/P (11117.2023/P) Udzielenie informacji dotyczącej nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa Bolesławiecka ZP.0143.4.2023.JD odp. udzielono 18.04.2023
33. 05.04.2023 08720.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej procedury przetargowej na remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w Gryfowie Śląskim IM.0143.5.2023.JP odp. udzielono 19.04.2023
34. 05.04.2023 08712.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej decyzji o zezwoleniu na realizowanie przewidzianych inwestycji drogowych w okręgu 1 km od wsi Nowiny (Gmina Kobierzyce) ID.0143.4.2023.DK odp. udzielono 11.04.2023
35. 11.04.2023 08871.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej remontów drogi wojewódzkiej nr 366 Gmina Podgórzyn, obręb Sosnówka ZS.JG.0143.3.2023.WK odp. udzielono 25.04.2023
36. 11.04.2023 08883.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej istniejącego oznakowania, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu z projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 384 obejmującej ul. Bielawską od ul. Szpitalnej i Piastowskiej  do ul. Okrzei  w Dzierżoniowie ZZ.0143.3.2023.ET odp. udzielono 17.04.2023
37. 21.04.2023 10049.2023/P Udzielenie informacji dotyczącej treści porozumienia podpisanego pomiędzy PSE i DSDiK w zakresie usunięcia kolizji z budowaną obwodnicą Dzierżoniowa z linią energetyczną 220 kV Świebodzice-Ząbkowice IR.0143.2.2023.DG odp. udzielono 04.05.2023
38.

27.04.2023 10473.2023/P

Udzielenie informacji dotyczącej dostępu nieruchomości do drogi publicznej ZP.0143.5.2023.KZ odp. udzielono 02.05.2023
39. 26.04.2023 10353.2023/P Udzielenie informacji publicznej dotyczącej realizacji inwestycji: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 przez rzekę Kwisa w Leśnej (powiat lubański) IM.0143.6.2023.JP odp. udzielono 09.05.2023
40. 02.05.2023 10741.2023/P Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu oznaczonych nieruchomości do drogi publicznej w Kłodzku ZP.0143.6.2023.JD odp. udzielono 11.05.2023
41. 02.05.2023 10759.2023/P Udzielenie informacji publicznej dotyczącej postępowania na usługę koszenia pasa drogowego dróg wojewódzkich w latach 2023-2025 NI.0143.4.2023.MG

odp. udzielono 05.05.2023

42. 08.05.2023 11042.2023/P udzielenia informacji publicznej dotyczącej wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego w ramach ogólnopolskiej kampanii NI.0143.5.2023.BK odp. udzielono 11.05.2023
43. 09.05.2023 11166.2023/P udzielenia informacji publicznej dotyczącej udostępnienia kopii dokumentacji zawierającej informację na temat prawidłowego sposobu działania zatwierdzonego oprogramowania sygnalizacji świetlnej w  m. Polkowice DW nr 333 i ul. Kopalniana ZZ.0143.4.2023.LR odp.udzielono 16.05.2023
44. 11.05.2023 11416.2023/P udzielenia informacji publicznej dotyczącej udostępnienia całości dokumentacji Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego w latach 2020-2021 dla drogi wojewódzkiej nr 366, o którym mowa w uzasadnieniu do uchwały nr LIII/1114/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi wojewódzkiej nr 366 w granicach powiatu karkonoskiego i miasta Jelenia Góra kategorii dróg wojewódzkich ZZ.0143.5.2023.LR odp.udzielono 18.05.2023
45. 15.05.2023 11573.2023/P udzielenia informacji publicznej dotyczącej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 379 al. Niepodległości w Świdnicy z ul. Długą ZZ.0143.6.2023.ET odp. udzielono 26.05.2023
46. 19.05.2023 12334.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej rozbudowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Zgorzelec RE.0143.3.2023.PJ odp. udzielono 24.05.2023
47. 19.05.2023 12333.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko RE.0143.2.2023.PJ odp. udzielono 24.05.2023
48.  29.05.2023 13035.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej ustawienia cyklu świetlnego sygnalizacji świetnej na WOW ZZ.0143.7.2023.LR odp. udzielono 05.06.2023
49. 30.05.2023 13129.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępności nieruchomości do drogi publicznej w Strzegomiu ZP.0143.7.2023.JD odp. udzielono 09.06.2023
50. 02.06.2023 13511.2023/P Udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępności nieruchomości do drogi publicznej w Kątach Wrocławskich ZP.0143.8.2023.KZ odp. udzielono 12.06.2023
51. 07.06.2023 13898.2023/P (15537.2023/P) udzielenie informacji publicznej dotyczącej podania statusu formalno-prawnego jezdni oraz zasad ruchu pojazdów w m. Iwiny ZP.0143.9.2023.JD odp. udzielono 20.06.2023
52. 15.06.2023 14467.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393, w km 12,044 w miejscowości Leśna” IM.0143.7.2023.JP odp. udzielono 27.06.2023
53. 16.06.2023 14470.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Jawor ZP.0143.10.2023.JD odp. udzielono 20.06.2023
54. 16.06.2023 14487.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Wrocław ZP.0143.11.2023.JD odp. udzielono 20.06.2023
55. 16.06.2023 14577.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Kamienna Góra ZP.0143.13.2023.JD odp. udzielono 20.06.2023
56. 16.06.2023 14569.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Oleśnica ZP.0143.12.2023.JD odp. udzielono 20.06.2023
57. 05.06.2023 13613.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej projektowanego rozwiązania komunikacyjnego w rejonie węzła autostradowego autostrady A4 w drogą wojewódzką nr 346 - węzeł Kąty Wrocławskie ID.782.32.2022.WK odp. udzielono 19.06.2023
58. 03.07.2023 15808.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej  dostępu do drogi publicznej w miejscowości Kąty Wrocławskie ZP.0143.14.2023.JD odp. udzielono 10.07.2023
59. 30.06.2023 15678.2023/P udzielenie informacji publicznej w zakresie planów inwestycyjnych projektu budowy obwodnicy Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w obszarze powiązania z węzłem Bolesławiec na skrzyżowaniu z autostradą A4 ID.0143.5.2023.UD/01 odp. udzielono 06.07.2023
60. 11.07.2023 16768.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Jelcz-Laskowice ZP.0143.15.2023.KZ odp. udzielono 17.07.2023
61. 12.07.2023 16784.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej zadania inwestycyjnego "Przebudowa mostu nad rzeką Paszówka w ciągu DK 3 w km 419+767" IM.0143.8.2023.RK odp. udzielono 21.07.2023
62. 12.07.2023 16807.2023/P udzielenie informacji publicznej w sprawie zakazu ruchu dla rowerzystów na drodze wojewódzkiej nr 396  w m. Oława ZZ.0143.8.2023.MK odp. udzielono 26.07.2023
63. 12.07.2023 16894.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Legnica ZS.JG.0143.4.2023.WK odp. udzielono 17.07.2023
64. 14.07.2023 17101.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej stanu technicznego i użytkowego drogi wojewódzkiej nr 353 w Dłużynie Dolnej ZS.JG.0143.4.2023.WK odp. udzielono 28.07.2023
65. 14.07.2023 17109.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej działek wchodzących w pas drogowy dróg wojewódzkich zgodnie z wykazem RG.0143.1.2023.WG odp. udzielono 19.07.2023
66. 17.07.2023 17295.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Legnica ZP.0143.17.2023.KZ odp. udzielono 19.07.2023
67. 17.07.2023 17297.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Jelcz-Laskowice ZP.0143.18.2023.JD odp. udzielono 24.07.2023
68. 17.07.2023 17264.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2022-2023 na terenie obwodu drogowego Oława"  ZS.0143.4.2023.AU odp. udzielono 24.07.2023
69. 18.07.2023 17394.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej "Przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393, w km 12,044 w miejscowości Leśna" IM.0143.9.2023.JP odp. udzielono 01.08.2023
70. 25.07.2023 18016.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Trzebnica ZP.0143.19.2023.JD odp. udzielono 02.08.2023
71. 27.07.2023 18214.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Oborniki Śląskie ZP.0143.20.2023.JD odp. udzielono 02.08.2023
72. 27.07.2023 18213.2023/P udzielenie informacji publicznej - zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2022-2023 z podziałem na zadania ZS.0143.8.2023.AU odp. udzielono 01.08.2023
73. 28.08.2023 18224.2023/P udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu (zatwierdzenie nr 236/2018 z dnia 10.04.2018 r.) ZZ.0143.9.2023.MK odp. udzielono 08.08.2023
74. 05.08.2023 18943.2023/P udzielenie informacji publicznej ws. niezgodności oznakowania drogowego w ciągu dw nr 439 w m. Czarnogoździce ZS.WR.0143.3.2023.MJ odp. udzielono 17.08.2023
75. 07.08.2023 19115.2023/P udzielenie informacji publicznej w sprawie dostępu do drogi publicznej, nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, 0053, Kowale ZP.0143.21.23.2023.JD odp. udzielono 11.08.2023
76. 09.08.2023 19301.2023/P udzielenie informacji publicznej ws. nieruchomości położonej w m. Wróblowice ZP.0143.24.2023.JD odp. udzielono 18.08.2023
77. 09.08.2023 19299.2023/P udzielenie informacji publicznej ws. nieruchomości położonej w m. Dobrzykowice ZP.0143.22.2023.JD odp. udzielono 18.08.2023
78. 09.08.2023 19300.2023/P udzielenie informacji publicznej ws. nieruchomości położonej w m. Bielany Wrocławskie ZP.0143.23.2023.JD odp. udzielono 18.08.2023
79. 19.07.2023 17646.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej celu powstania otworów w drodze Dzierżoniów - Łagiewniki ZS.WB.515.120.2023.MP odp. udzielono 10.08.2023
80. 22.08.2023  20261.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej postępowania o wydanie decyzji ZRID dla odcinka AOW od ul. Grota Roweckiego do węzła Bielany przez Wysoką ID.0143.6.2023.PD odp. udzielono 30.08.2023
81. 18.08.2023  20017.2023/P w sprawie dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości położonej we Wrocławiu ZP.0143.25.2023.JD odp. udzielono 24.08.2023
82. 28.09.2023  20691.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej korekty przebiegu drogi wojewódzkiej nr 346 (Środa Śląska - Oława) ID.0143.7.2023.UD odp. udzielono 30.08.2023
83. 20.08.2023  20740.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej ofert na koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich w latach 2023-2025 oraz bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w latach 2023-2025 NI. 0143.6.2023.BK odp. udzielono 11.09.2023
84. 30.08.2023  20893.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Oborniki Śląskie ZP.0143.20.2023/JD odp. udzielono 04.09.2023
85. 30.08.2023  20882.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej przejazdu kolejowego kategorii F w km 3,980 linii kolejowej nr 326
Wrocław Psie Pole - Trzebnica
KB.0143.85.2.EO odp. udzielono 06.09.2023
86. 03.09.2023  21227.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej utrzymania drogi wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Polanica Zdrój ZS.WB.1431.1.2023.TK odp. udzielono 11.09.2023
87. 23.08.2023  20299.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej remontu linii kolejowej nr 345 Kamienna Góra-Pisarzowice oraz nr 308 Pisarzowice-Szarocin KK.0143.4.2023.AS odp. udzielono 06.09.2023
88. 06.09.2023  21559.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej projektu budowy obwodnicy Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w obszarze powiązania z węzłem Bolesławiec na skrzyżowaniu z autostradą A4 ID.0143.5.2023.UD odp. udzielono 14.09.2023
89. 06.09.2023  21556.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej zadania "Przebudowa mostu w ciągi drogi wojewódzkiej nr 393,
km 12,044 w miejscowości Leśna"
IM.0143.10.2023.JP odp. udzielono 11.09.2023
90. 11.09.2023  22058.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej ceny
i wykonawcy tunelu dla samochodów metodą wciskowąw nasyp kolejowy w ramach budowy obwodnicy Miękini
IR.0143.3.2023.AF odp. udzielono 13.09.2023
91. 12.09.2023  22086/2023/P udzielenie informacji publicznej w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 z podziałem na zadania 12 i 13 NI.0143.7.2023.BK odp. udzielono 26.09.2023
92. 11.09.2023  21994/2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej we Wrocławiu przy ul. Płużnej i Jerzmanowskiej ZP.0143.26.2023.JD odp. udzielono 15.09.2023
93. 14.09.2023  22345/2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Oleśnica ZP.0143.29.2023.JD odp. udzielono 26.09.2023
94. 14.09.2023  22348/2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Wykroty ZP.0143.28.2023.JD odp. udzielono 26.09.2023
95. 15.09.2023  22406/2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej do drogi publicznej w miejscowości Byków ZP.0143.30.2023.JD odp. udzielono 26.09.2023
96. 16.09.2023  22515.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej uzgodnień planowanej budowy marketu handlowego w miejscowości Zaborów ZP.0143.27.2023.JD odp. udzielono 25.09.2023
97. 21.09.2023  22991.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej wariantów przebiegu drogi Błonie-Kąty Wrocławskie ZP.0143.8.1.2023.KP/02 odp. udzielono 28.09.2023
98. 23.09.2023  23147.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej zadania "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393, km 12,044 w miejscowości Leśna" IM.0143.11.2023.AB odp. udzielono 06.10.2023
99. 25.09.2023  23242.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Ceber ZP.0143.32.2023.JD odp. udzielono 29.09.2023
100. 25.09.2023  23275.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Grodziec Mały ZP.0143.31.2023.JD odp. udzielono 29.09.2023
101. 29.09.2023  23785.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej przedmiotu zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn-Odolanów-Ostrzeszów w tym wartości robót" IR.0143.4.2023.JD odp. udzielono 05.10.2023
102. 03.10.2023  24008.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 358 i 361 w sezonie 2023/2024 NI.2720.80.2023 odp. udzielono 16.10.2023
103. 04.10.2023  24219.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej udostępnienia dokumentacji projektowej inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej od węzła autostradowego A4 Bielany Wrocławskie ID.0143.9.2023.PD odp. udzielono 17.10.2023
104. 04.10.2023  24114.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Wrocław ZP.0143.33.2023.KZ odp. udzielono 09.10.2023
105. 05.10.2023  24223.2023/P 24479.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej udostępnienia kopii faktur w sezonie zimowym 2022/2023 dla postępowania p/n Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2022-2023 z podziałem na zadania - zadanie 11 (Oława) ZS.0143.9.2023.AU odp. udzielono 09.10.2023
106. 06.10.2023  24299.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Wrocław ZP.0143.34.2023.KZ odp. udzielono 09.10.2023
107. 06.10.2023  24503.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej ilości prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego związanego z reklamami wyborczymi 2023 ZP.0143.36.2023.EJ odp. udzielono 13.10.2023
108. 06.10.2023  24736.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej przekazania informacji odnoszącej się do liczby interwencji i zużycia materiałowego w ramach zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2022-2023 z podziałem na zadania na terenie Obwodu Drogowego Oława ZS.0143.10.2023.AU odp. udzielono 17.10.2023
109. 10.10.2023  24766.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej wycinki drzew w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 396 w m.Oława IŚ.0143.2.1.2023.KG odp. udzielono 24.10.2023
110. 29.09.2023  23799.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej stanu technicznego mostu tymczasowego na Kwisie w Leśnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 IM.0143.12.2023.JP odp. udzielono 13.10.2023
111. 12.10.2023  25050.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej udostępnienia projektów organizacji ruchu dla określonych odcinków dróg wojewódzkich ZZ.0143.10.2023.ET odp. udzielono 24.10.2023
112. 13.10.2023  25204.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej naliczania kar umownych, rozwiązania i odstąpienia od umów zawartych w ramach zamówienia publicznego NI.0143.9.2023.KP odp. udzielono 20.10.2023
113. 16.10.2023  25347.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej uzgodnień obsługi transportowej, inwestycji i komunikacji drogowej z drogą wojewódzką nr 359 ZP.0143.37.2023.KZ odp. udzielono 24.10.2023
114. 16.10.2023  25477.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej pozwolenia na wywieszenie plakatów wyborczych w pasie drogi nr 320 w Jaworze, nr 345 w m. Budziszów Wielki, nr 382 w m. Sichów i w m. Niedaszów ZP. 0143.38.2023.EJ odp. udzielono 19.10.2023
115. 20.10.2023  25884.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Wrocław ZP.0143.39.2023.KZ odp. udzielono 24.10.2023
116. 21.10.2023  26224.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do dokumentów dotyczących bieżącego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Mysłowice-Trzebnica ZS.WR.0143.4.2023.ŁZ odp. udzielono 30.10.2023
117. 25.10.2023  26224.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu podstawowego pn.Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania IM.0143.13.2023.RK odp. udzielono 08.11.2023
118. 06.11.2023  27122.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Wrocław ZP.0143.41.2023.JD odp. udzielono 09.11.2023
119. 26.10.2023  26303.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej wycinki drzew w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 396 w m.Oława IŚ.0143.3.1.2023.KG odp. udzielono 09.11.2023
120. 13.11.2023  27850.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej nr 317 relacji Gryfów Śląski - Mirsk KI.0143.1.2023.NP odp. udzielono 27.11.2023
121. 17.11.2023  28360.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej modernizacji ul.Szymanowskiej w Pieńsku ZP.0143.43.2023.JD odp. udzielono 30.11.2023
122. 17.11.2023  28439.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej nieruchomości w miejscowości Nowa Ruda ZP.0143.42.2023.JD odp. udzielono 21.11.2023
123. 19.11.2023  28410.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej nr 310 KI.0143.2.2023.MT odp. udzielono 27.11.2023
124. 27.11.2023  29067/2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej nieruchomości w miejscowości Bystrzyca Kłodzka ZP.0143.44.2023.JD odp. udzielono 06.12.2023
125. 22.11.2023  28936.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km. ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszyce oraz rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 i 292 w km 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy w m. Brodowice IR.0143.5.2023.MK odp. udzielono 05.12.2023
126. 23.11.2023  28934.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej nieruchomości w miejscowości Bystrzyca Kłodzka ZP.0143.44.2023 odp. udzielono 29.11.2023
127. 27.11.2023  29267.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej naliczenia kar umownych dla zadań: Realizacja projektu trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkie nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie) - etap III; Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 - Etap I; Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda do ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda  ul.Wałbrzyska w m. Świdnica IR.0143.4.2023.DG odp. udzielono 05.12.2023
128. 15.11.2023  28155.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej nieruchomości w miejscowości Bolesławiec ZP.0143.46.2023 odp. udzielono 06.12.2023
129. 16.11.2023  28240.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej nieruchomości w miejscowości Głogów ZP.0143.45.2023 odp. udzielono 06.12.2023
130. 30.11.2023  29693.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej nieruchomości w miejscowości Wrocław ZP.0143.47.2023.JD odp. udzielono 06.12.2023
131. 03.12.2023  29828.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NI.2720.80.2023 - zimowego utrzymania dróg wojewódzkich z podziałem na zadania nr 12 Obwód Drogowy Cieszyce, Obręb Kąty Wrocławskie; zadanie nr 13 Obwód Drogowy Cieszyce, Oława NI.0143.10.2023.MG odp. udzielono 11.12.2023
132. 05.12.2023  30177.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej odległości lokalizacji turbin wiatrowych od granic działki dróg wojewódzkich ZP.0143.49.2023 odp. udzielono 12.12.2023
133. 05.12.2023  29962.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej nieruchomości w miejscowości Świeradów Zdrój ZP.0143.48.2023.JD odp. udzielono 06.12.2023
134. 02.12.2023  29827.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej organu właściwego do złożenia skargi ND.0143.2.2023.MS odp. udzielono 06.12.2023
135. 14.12.2023  31197.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Kudowa Zdrój ZP.0143.50.2023 odp. udzielono 20.12.2023
136. 20.12.2023  31619.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępu do drogi publicznej w miejscowości Wrocław ZP.0143.51.2023 odp. udzielono 22.12.2023
137. 21.12.2023  31865.2023/P udzielenie informacji publicznej dotyczącej przebudowy linii kolejowej 277 Wrocław Główny - Siechnice - Jelcz Laskowice KK.0143.2.2023.4 odp. udzielono 28.12.2023

Data wytworzenia: 2023-01-30 07:49 Autor: Administrator Data publikacji: 2023-01-30 07:49 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-12 Osoba modyfikująca: Joanna Wrotkowska
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:45 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-07-13 13:08 Osoba modyfikująca : Jadwiga Maniakowska