Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

2022 rok

L.p. Data wpływu/znak pisma Przedmiot wniosku Znak sprawy Data i sposób załatwienia wniosku  
1. 2022-01-07/00357.2022/P Zaawansowanie poniższych inwestycji: Droga wojewódzka od DW455 do DK98; DW 323, obwodnica miejscowości Rynarcice; Droga wojewódzka od węzła A4 Bielany Wrocławskie do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo
Żerniki Wrocławskie); DW 366, obwodnica Mysłakowic i Kostrzycy; DW297, Lwówek Śląski - Pasiecznik; DW323, obwodnica Góry; DW374, zachodnia obwodnica Strzegomia; DW382, DW384 - wschodnia obwodnica Dzierżoniowa; DW395 - obwodnica m. Borek Strzeliński; Most w m. Ścinawa na rzece Odrze; Mosty w m. Oława na rzekach Odra i Oława; Obwodnica Bolesławca - II etap; Połączenie dróg wojewódzkich nr 347 i 346 (trasa po stronie południowej m. Kąty
Wrocławskie - rejon ul. Popiełuszki i ul. Wrocławskiej).
NP.1431.1.2022.KE odpowiedzi udzielono 2021-01-19  
2. 2022-01-10/00440.2022/P Informacja o dostępie  do dróg publicznych dla nieruchomości położonych w Środzie Śląskiej, obręb ewidencyjny 0010, numery działek  2/5, 2/6, 3/1 i 3/2  ZP.1431.1.2022.KZ odpowiedzi udzielono
2022-01-14
 
3. 2022-01-04/00112.2022/P Udostępnienie informacji publicznej w zakresie ofert cenowych złożonych w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na zadania - rejon legnicki ( zad. Nr III ) i rejon jeleniogórski ( zad. Nr IV)” - oznaczenie sprawy Znak sprawy: NI.2720.5.2020. NI.1431.1.2022.IG odpowiedzi udzielono
2022-01-05
 
4. 2022-01-20/01640.2022/P Informacja o dostępie  do dróg publicznych dla nieruchomości położonych w Magnicach, obręb ewidencyjny 0014, numery działki 1/26  ZP.1431.2.2022.JD odpowiedzi udzielono
2022-01-27
 
5. 2022-01-19/01588.2022/P Koszty zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu strzelińskiego administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie 2021 do teraz. ZS.1431.1.2022.AK odpowiedzi udzielono 2022-01-28  
6. 2022-01-26/02276.2022/P Informacja o dostępie  do dróg publicznych dla nieruchomości położonych w Wojkowicach obręb ewidencyjny AM-1, numery działek 201/1, 201/2 oraz dla nieruchomości położonych w Milejowicach, obręb ewidencyjny Milejowice, numery działki 118/1, 118/2, 120/1, 120/2  ZP.1431.3.2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-02-01  
7. 2022-02-01/02947.2022/P Informacja o dostępie  do dróg publicznych dla nieruchomości położonych w Sadkowie gmina Kąty Wrocławskie, numery działek 65/222, 175/12, 175/13, 175/14, 175/15 ZP.1431.4.2022.KZ odpowiedzi udzielono 2022-02-08  
8. 2022-02-04/03241.2022/P Informacja o dostępie  do dróg publicznych oraz przewidywanych inwestycji dla nieruchomości położonych w promieniu 1 km od dz. 30/0 i 30/4 AM 17, obr Klecina ZP.1431.5.2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-02-18  
9. 2022-02-06/03307.2022/P Udostępnienie skanów ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania. CPV 45000000-7" NI.1431.2.2022.GK / NI.2720.98.2021 odpowiedzi udzielono 2022-02-16  
10. 2022-02-09/03682.2022/P Podjęte prace utrzymaniowe przez DSDiK dotyczące DW381 odc. Gorzuchów - Bierkowice. ZS.WB.1431.1.2022.TK (ZS.WB.1431.2.2022.TK) odpowiedzi udzielono 2022-02-23  
11. 2022-02-10/03770.2022/P Udostępnienie kopii umowy na roboty budowlane (przebudowa DW 323, 292) oraz protokołu odbioru końcowego. IR.1431.2.2022.AF odpowiedzi udzielono 2022-02-16  
12. 2022-02-21/04789.2022/P 05435.2022/P Udzielenie informacji na temat działek wpisanych do rejestru dróg publicznych w m. Czernica obręb 003 dz. nr 324, 325/2, 358/5; m. Siechnice obręb 0001 dz. nr  216/5, 217/3, 217/4, 218/5, 218/6, 218/8, 611/2, 782; m Biskupice obręb 0001 dz. nr 365 (opracowania dokumentacji projektowej - Prace na linii kolejowej C-E 30 Opole) ZP.1431.6.2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-02-22  
13. 2022-02-28/05416.2022/P Udzielenie informacji o dostępie do drogi publicznej: dz. nr 50/6 i 51, w m. Wrocław, obręb ewidencyjny 0049 Żerniki ZP.1431.7. 2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-03-04  
14. 2022-02-28/05417.2022/P Udzielenie informacji o dostępie do drogi publicznej:  dz. nr 13/3 w m. Wrocław, obręb ewidencyjny 0015 Klecina ZP.1431.8. 2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-03-04  
15. 2022-02-28/05434.2022/P Udzielenie informacji o dostępie do drogi publicznej dla nieruchomości w m. Wierzbice obręb ewidencyjny 0027. Dz. Nr 280/2, 281/4, 278/2, 344, 280/1, 281/1, 279/2, 280/3, 280/4 ZP.1431.9. 2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-03-04  
16 2022-03-18/07392.2022/P Udzielenia zamówienia publicznego o numerze NI.2720.81.2019 (Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2019-2022 z podziałem na zadania.), w szczególności Obwody: Olszyniec, Czadrów, Lądek Zdrój, Ścinawka NI.1431.3.2022.BK odpowiedzi udzielono 2022/04/01  
17 2022-03-23/07763.2022/P Zapytanie o wpływ znaku P-4 umieszczonego na odcinku Wschodniej Obwodnicy Wrocławia wzdłuż miejscowości Święta Katarzyna na bezpieczeństwo oraz porządek ruchu drogowego, a także jego płynność. ZZ.1431.1.2022.ET odpowiedzi udzielono 2022/04/04  
18 2022-03-14/06917.2022/P Udostępnienie listy podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2021 -2022 NI.1431.4.2022.KP odpowiedzi udzielono 2022-03-28  
19 2022-03-25/07918.2022/P Zaasfaltowana studzienka rewizyjna,
DW 396 na odcinku ul. B. Chrobrego w Oławie
ZS.WR.1431.1.2022.MK odpowiedzi udzielono 2022-04-08  
20 2022-03-28/08100.2022/P Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt
na DW 384 w Bielawie, od ronda „Bielbawu” do ronda „Bieltexu”
ZS.WB.1431.3.2022.TK odpowiedzi udzielono 2022-04-08  
21 2022-04-04/08757.2022/P  REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ nr 303 relacji DUNINÓW – CHOCIANÓW”​ w zakresie wykonawcy zadania ND.1431.1.2022 odpowiedzi udzielono 2022-04-12  
22 2022-04-05/08995.2022/P Wycinka drzew na ul. Długiej w m. Świeradów -Zdrój oraz wskazanie terminu wykonania przejścia dla pieszych
na ul. 11 Listopada 20
IŚ.1431.1.2022.AR odpowiedzi udzielono 2022-04-14  
23 2022-04-11/09511.2022/P Udzielenie informacji o dostępie do drogi publicznej dla dz. nr 1/6, 174/17w m. Zgorzelec ZP.1431.10.2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-04-15  
24 2022-04-13/09813.2022/P Udostępnienie załączników do protokołu z postępowania przetargowego nr NI.2721.38.2022 dla zadania Wykonanie kart informacyjnych przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku Niechlów - Załęcze (do granicy województwa – węzeł Rawicz S5)” z podziałem na 5 zadań IŚ.1431.2.2022.AK odpowiedzi udzielono 2022-04-25  
25 2022-04-20/10194.2022/P Udostępnienie informacji oraz umowy z wykonawcą w zakresie założenia upraw leśnych wraz z ich późniejszą pielęgnacją dla przedsięwzięcia pn; "Skomunikowanie mostu na rz. Odrze w m. Brzeg Dolny z DK 94 i DW340"   IR.1431.3.2022.DG odpowiedzi udzielono 2022-04-29  
26 2022-04-25/10633.2022/P Udzielenie informacji o dostępie do drogi publ. dla nieruchomości w m. Nowa Wieś Wrocławska obręb 0016, nr dz. 75/30, 75/32, 75/33; 75/8, 75/23; 75/31 ZP.1431.11.2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-05-06  
27 2022-05-06/11681.2022/P Ilość i lokalizacja przejazdów kolejowo - drogowych, przejść dla pieszych, znaków W6B na linii kolejowej nr 341 Bielawa - Dzierżoniów KB.1431.1.2022 odpowiedzi udzielono 2022-05-12  
28 2022-05-06/11788.2022/P Utrzymanie DW 369 w m. Lubawka ZS.JG.1431.1.2022.WK odpowiedzi udzielono 2022-05-29  
29 2022-05-10/12094.2022/P Zadanie Przebudowa DW384 Łagiewniki Dzierżoniów zadanie 1 oraz zadanie 2. realizowane przez Polimex – Mostostal S.A. w latach 2011-2014 - zakres referencje IR.1431.4.2022.AF odpowiedzi udzielono  2022-05-17  
30 2022-05-12/12219.2022/P Praca rzecznika DSDiK, chodnik w m. Wieża DW360 , "Kolej Izerska" przetarg, przebudowa DW 297 Lwówek Śl. - Pasiecznik, przeb mostu w Lwówku Śl. Przy DW364 ul. Betleja Złotoryjska e-mail.23.05.2022.PG odpowiedzi udzielono 2022-05-23  
31 2022-05-10/12034.2022/P Dot. zadania “Budowa małej obwodnicy Świdnicy” w zakresie referencje IR.1431.5.2022.AF odpowiedzi udzielono 2022-05-19  
32 2022-05-25/13507.2022/P
2022-05-30 13892.2022/P
Zapytanie czy działka nr 61/3 obręb Święta Katarzyna. Gm. Siechnice wpisana jest do rejestru dróg publicznych. IG.7748.120.2022.WG/ IG.1431.2.2022.WG odpowiedzi udzielono 2022-06-07  
33 2022-05-13/12448.2022/P Przywrócenie zjazdu indywidualnego na pole do stanu pierwotnego IR.1431.6.2022.JB odpowiedzi udzielono 2022-05-27  
34 2022-05-24/13374.2022/P Aktualny harmonogram przebudowy mostu w Leśnej IM.1431.1.2022.JP odpowiedzi udzielono 2022-06-07  
35 2022-05-25/13487.2022/P Udzielenie informacji o dostępie do drogi publ. dla nieruchomości w m. Krzeszów dz.  nr 192, 215, 218, 221, 223, 225, 228, 307, 309, 310, 327/2, 328, oraz w m. Czadrów dz. nr  296/11, 391/10, 391/15, 391/17, 392/1, 393/1, 397, 400 ZP.1431.12.2022.JD odpowiedzi udzielono  2022-05-31  
36 2022-05-25/13534.2022/P Udostępnienie informacji dot. inwestycji "Budowa drogi wojewódzkiej od DW455 do DK98" w zakresie pomiary ruchu i prognoza dla drogi powiatowej 1918D na odc. Kiełczów - Piecowice IR.1431.7.2022.BSŻ odpowiedzi udzielono 2022-06-07  
37 2022-05-30/14002.2022/P Udzielenie informacji o dostępie do drogi publ. dla nieruchomości w Brzegu Dolnym obręb 0001 nr Dz. 2/2, 3, 5/2; 1/2, 6/8; 6/10 ZP.1431.13.2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-06-06  
38 2022-06-14/15510.2022/P  Informacja o dostępie do drogi publ. dla nieruchomości w m. Kruszyn Dz. nr 69/9 w związku z realizacją inwestycji budowa obwodnicy Bolesławca ID.1431.2.2022.UD odpowiedzi udzielono  
39 2022-06-22/ 16178.2022/P  Koszty nasadzeń drzew na odcinku DW297 Bolesławiec-Lwówek Śl. DW382 i Bolesławiec-Iwiny IŚ.1431.3.2022.KG odpowiedzi udzielono 2022-07-06  
40 2022-06-30/16934.2022/P Dostęp do drogi publ., nieruchomość gruntowa w m. Jawor, ul. Wieniawskiego, gm. Jawor, dz. nr 98/70 obręb 5 Przedmieście ZP.1431.14.2022.JD odpowiedzi udzielono  2022-07-14  
41 2022-06-30/16935.2022/P Dostęp do drogi publ., nieruchomość gruntowa  w m. Kamienna Góra, gm. Kamienna Góra,  dz. nr: 133/4, 133/5, 132/3, 133/3 z obręb 0007, KAMIENNA GÓRA-7 ZP.1431.15.2022.KZ odpowiedzi udzielono 2022-07-18  
42 2022-07-01/17071.2022/P Dostęp do drogi publ. dla nieruchomości
 w m. Wrocław, ul. Królewiecka 72, obręb 0035 Maślice, dz. nr 16/9
ZP.1431.18 .2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-07-18  
43 2022-07-01/17070.2022/P Dostęp do drogi publ. dla nieruchomości w m. Oleśnica, przy ul. Sucharskiego 17, obręb Oleśnica, dz. nr. 4/17 ZP.1431.16.2022.KZ odpowiedzi udzielono 2022-07-18  
44 2022-07-04/17234.2022/P Udostępnienia  wewnętrznych regulacji infrastruktury kolejowej zarządzanej przez DSDiK KI.1431.1.2022.NP odpowiedzi udzielono 2022-07-14  
45 2022-07-05/17277.2022/P Udostępnienie umowy między gwarantem a właścicielem drogi wojewódzkiej oraz podpisanego protokołu końcowego w ramach zrealizowanego zadania pn. „Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku Góra-Kłoda Górowska od km 23+925 do km 24+800, długość 875m ZO.1431.1.2022.TS odpowiedzi udzielono 2022-07-11  
46 2022-07-06/ 17535.2022/P Informacje dotyczące skomunikowania nieruchomości w m. Wojkowice, ul. Wrocławska 36 z DW395 w zakresie wydanych zezwoleń. ZP.1431.17.2022.KZ odpowiedzi udzielono 2022-07-19  
47 2022-06-27/16549.2022/P Przywrócenie zjazdu indywidualnego na pole do stanu pierwotnego IR.1431.8.2022.JB odpowiedzi udzielono 2022-07-11  
48 2022-07-13/18227.2022/P
18432.2022/P
Zapytanie czy działki nr 1010/7, 10, 13, 11, 14 obręb 0017 Święta Katarzyna gm. Siechnice wpisana są do rejestru dróg publicznych. ZP.1431. 19.2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-07-22  
49

2022-07-26/  19213.2022/P

 Udostępnienie analizy prawnej  w sprawie wniosku  firmy Bathinex sp. z o.o.  o cesję Umowy dzierżawy NI.275.15.2020 z dnia 17.09.2020 na firmę DJWT sp. z o.o.  KN.1431.2.2022.AG odpowiedzi udzielono 2022-07-27  
50 2022-08-08/ 20490.2022/P
20503.2022/P
Udostępnienie skanu wszystkich Dzienników Budowy dot. Zadania „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi. Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.  IM.1431.2.2022.AB odpowiedzi udzielono 2022-08-18  
51 2022-08-11/ 20846.2022/P Elektroniczna ewidencja dróg IE.1431.1.2022.PJ odpowiedzi udzielono 2022-08-22  
52 2022-08-16/ 21099.2022/P Udostępnienie planu organizacji ruchu i projektu budowlanego ronda - skrzyżowanie budowanej obwodnicy Dzierżoniowa z ulicą Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie. Sposób rozwiązania kolizji budowanego ronda/obwodnicy z linia kolejową Dzierżoniów - Bielawa IR.1431.9.2022.DG odpowiedzi udzielono 2022-08-29  
53 2022-08-25/ 21826.2022/P Udzielenie informacji dotyczących skomunikowania nieruchomości
nr 281/31 Bielany Wrocławskie
IE.1431.2.2022.JP odpowiedzi udzielono 2022-08-29  
54 2022-08-30/ 22284.2022/P Prace pielęgnacyjne drzew w pasie DW358  ZS.JG.1431.2.2022.WK odpowiedzi udzielono 2022-09-13  
55 2022-09-01/ 22380.2022/P Udostępnienie zakresu prac na DW396 w ciągu ul. B. Chrobrego
w Oławie, w dniach 17-19.2022 r. 
ZS.WR.1431.2.2022.CM odpowiedzi udzielono 2022-09-15  
56 2022-09-02/ 22585.2022/P 22906.2022/P Udostępnienie informacji  w zakresie planowanej budowy ronda w m. Marczyce w obrębie DW366 i ul. Książęcej  oraz wskazania szczegułów założeń gminy w zakresie realizowanej inwestycji w powiązaniu
z  drogami powiatowymi i gminnymi a także strony finansowej przedsięwzięcia.
ID.1431.3.2022.DK odpowiedzi udzielono 2022-09-14  
57 2022-08-30/ 22288.2022/P 22878.2022/P Udostępnienie umowy zawartej na realizację zadania 3 - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na zadania CPV 45233142-6, 45233141-9, 45233220-7. Oraz informacji czy zadanie realizowane jest przy udziale podwykonawców - jakie firmy, jaki zakres zadania, wysokość wynagrodzenia. ZS.1431.2.2022.AU odpowiedzi udzielono 2022-09-07  
58 2022-09-02/ 22588.2022/P Zapytanie o możliwość udostępnienia informacji o utrudnieniach w ruchu występujących na drogach wojewódzkich ZS.1431.3.2022.GK odpowiedzi udzielono 2022-09-16  
59 2022-09-06/ 22886.2022/P Potwierdzenie okresu doświadczenia w sprawowaniu fukcji kierownika budowy na  zadaniach. 1) „Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 360 w km 0+000 do km 11+960, w ramach projektu:
Od zamku Frydlant do zamku Czocha”.
2) Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów - Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau
IR.1431.10.2022.KK odpowiedzi udzielono 2022-09-09  
60 2022-09-07/ 22928.2022/P Udzielenie informacji o dostępie do drogi publ.  dot. nieruchomości w m. Krzyżowice, gm. Kobierzyce, obręb 0026 Krzyżowice-Wierzbice, dz. Nr 85/13, 85/14, 85/16, 85/17, 85/18 ZP.1431.20.2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-09-14  
61 2022-09-08/ 23166.2022/P Udostępnienie  decyzji/postanowień stanowiących podstawę przeprowadzenia prac związanych z zadaniem "Poprawa stanu technicznego DW329 na odcinku Jaczów - Smardzów od km 2+685 do km 3+955" w latach 2019-2021 IR.1431.11.2022.JB odpowiedzi udzielono 2022-09-20  
62 2022-09-12/ 23432.2022/P Udostępnienie informacji ws organizacji ruchu odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia rozpiętego wzdłuż miejscowości Święta Katarzyna ZZ.1431.2.2022.ET odpowiedzi udzielono 2022-09-23  
63 2022-09-16/ 23785.2022/P Potwierdzenie doświadczenia na stanowisku projektanta wiodącego w opracowaniu dokumentacji dla inwestycji "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w km od 32+060 do 36+888 na odcinku Luboszyce – Ciechanów – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę”. IR.1431.12.2022.MK odpowiedzi udzielono 2022-09-19  
64 2022-09-22/ 24301.2022/P Naliczenie kar umownych wobec Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z. o.o. w 2020, 2021 oraz w okresie od Sty -Sie 2022 roku w związku z realizacją umów dla udzielonych zamówień publicznych. IR.1431.13.2022.AF odpowiedzi udzielono 2022-10-06  
65 2022-09-27/ 24635.2022/P Udzielenie informacji dotyczących skomunikowania nieruchomości położonych we Wrocławiu obręb nr 0015 Klecina, działki nr 1/12, 1/19, 1/14, 1/37, 1/39, 1/41,1/43, 10/9 ZP.1431.21.2022JD odpowiedzi udzielono 2022-10-04  
66 2022-09-28/ 24803.2022/P Dostęp do dokumentacji związanych z wnioskami DSDiK o wydanie decyzji na usunięcie drzew rosnących w pasie DW387 odc. Radków - Kudowa Zdrój IŚ.1431. .2022. odpowiedzi udzielono 2022-10-12  
67 2022-09-30/ 25025.2022/P Udzielenie informacji w zakresie ubezpieczenia OC prowadzonej działalności NZM.1431.2.2022 odpowiedzi udzielono 2022-10-10  
68 2022-10-13/ 26291.2022/P Udostępnienie informacji ws zastosowanych kar umownych wobec podmiotów w związku z  realizacją umów dla udzielonych zamówień publicznych w okresie 2021-2022. NI.1431.3.2022.BK odpowiedzi udzielono 2022-10-26  
69 2022-10-14/ 26372.2022/P Potwierdzenie doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika zadanie „Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323” IM.1431.3.2022.RK odpowiedzi udzielono 2022-10-24  
70 2022-10-14/ 26399.2022/P Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu na DW387 w m. Radków przez wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów pow. 12 ton ZS.WB.1431.3.2022.MG odpowiedzi udzielono 2022-10-26  
71 2022-10-23/ 27042.2022/P Udostępnienie informacji dotyczących prac planistycznych  prowadzonych w związku z koncepcją skomunikowania dróg  A4 z S5 ID.1431.4.2022.KP odpowiedzi udzielono 2022-10-27  
72 2022-11-08/ 28493.2022/P Udzielenie informacji o dostępie do drogi publicznej dla dz. Nr 105/5, 105/6, 102/2, 102/4, 101/3, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 106/5, obręb Domasław ZP.1431.22.2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-11-16  
73 2022-11-08/ 28548.2022/P w zakresie zawieranych ugód lub aneksów do umów NI odpowiedzi udzielono 2022-11-21  
74 2022-11-08/ 29504.2022/P organizacji ruchu DW 449 Syców ZZ.1431.3.2022.ET odpowiedzi udzielono 2022-11-30  
75 2022-11-22/ 29821.2022/P Metryki następujących przejazdów kolejowych: - DS3261020 - DS3262581 - DS3266243 - DS3410912 - DS3412507 - DS3412690 KB.1431.2.2022.GK odpowiedzi udzielono 2022-11-30  
76 2022-12-01/ 30717.2022/P
2022-12-06/ 31102.2022/P
Udzielenie informacji o dostępie do drogi publicznej w m. Jawor w powiecie Jaworskim dla wskazanych numerów działek ZP.1431.23.2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-12-16  
77 2022-12-06/ 31069.2022/P Projekt dot. „Remontu drogi wojewódzkiej nr 366 w m. Ściegny – Kowary w km 19+845 – 23+255, długości 3.410 km” ID.1431.5.2022.EG odpowiedzi udzielono 2022-12-16  
78 2022-12-09/ 31540.2022/P Udzielenie informacji o dostępie do drogi publicznej dla dz. Nr 2/3, 3/1, 4/2 i 5/2 we Wrocławiu,  obręb 0038 Muchobór Wielki, przy ul. Rakietowej, ZP.1431.24.2022.JD odpowiedzi udzielono 2022-12-20  
79 2022-12-10/ 31605.2022/P Udzielenie informacji na temat znajomości Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu szlaków migracji, częstotliwości ruchów oraz liczebności dzikich zwierząt w okolicy wsi Niedźwiednik w gminie Ziębice. IŚ.1431.5.2022.KG odpowiedzi udzielono 2022-12-23  
80 2022-12-12/ 31675.2022/P Udzielenie informacji na temat ilości zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w ciągu ostatnich 10 lat na drogach pomiędzy miejscowościami: Niedźwiednik - Starczów
Niedźwiednik - Stolec, Niedźwiednik - Służejówek, Służejówek - Służejów, Stolec - Sieroszów, Stole - Kamieniec Ząbkowicki
ZS.WB.1431.4.2022.TK odpowiedzi udzielono 2022-12-23  
81 2022-12-21/ 32650.2022/P Udzielenie informacji publicznej w zakresie wycięcia dębu szypułkowego w Świętoszynie IŚ.1431.6.2022.KG odpowiedzi udzielono 2023-01-04  
82 2022-12-28/ 32910.2022/P Udzielenie informacji dotyczącej opracowania dokumentacji dla projektu: Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź - Sieradz Północny y i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny – Bralin – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny w podziale na 5 Części    NI.0143.1.2023.BK odpowiedzi udzielono 2023-01-10  

Data wytworzenia: 2022-01-27 13:57 Autor: Administrator Data publikacji: 2022-01-27 13:57 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-16 Osoba modyfikująca: Administrator
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:45 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-07-13 13:08 Osoba modyfikująca : Jadwiga Maniakowska