Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Historia zmian

 • Artykuł : "2020 rok" zmieniono dnia: 2020-02-18 11:37 przez: Administrator
 • Artykuł : "I pisemny przetarg nieograniczony na zbycie środków trwałych" zmieniono dnia: 2020-02-13 08:02 przez: Administrator
 • Strona : "Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego" zmieniono dnia: 2020-02-13 08:01 przez: Administrator
 • Artykuł : "I pisemny przetarg nieograniczony na zbycie środków trwałych" zmieniono dnia: 2020-02-13 08:01 przez: Administrator
 • Strona : "Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:48 przez: Administrator
 • Strona : "Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:47 przez: Administrator
 • Artykuł : "I pisemny przetarg nieograniczony na zbycie środków trwałych" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:44 przez: Administrator
 • Artykuł : "I pisemny przetarg nieograniczony na zbycie środków trwałych" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:44 przez: Administrator
 • Artykuł : "I pisemny przetarg nieograniczony na zbycie środków trwałych" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:44 przez: Administrator
 • Artykuł : "I pisemny przetarg nieograniczony na zbycie środków trwałych" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:44 przez: Administrator
 • Artykuł : "I pisemny przetarg nieograniczony na zbycie środków trwałych" stworzono dnia: 2020-02-13 07:43 przez: Administrator
 • Strona : "Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:42 przez: Administrator
 • Artykuł : "Wykaz zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego DSDiK we Wrocławiu" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:41 przez: Administrator
 • Artykuł : " I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych" usunięto dnia: 2020-02-13 07:40 przez: Administrator
 • Artykuł : " I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych" usunięto dnia: 2020-02-13 07:40 przez: Administrator
 • Artykuł : " I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:37 przez: Administrator
 • Strona : "Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:37 przez: Administrator
 • Artykuł : " I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych" stworzono dnia: 2020-02-13 07:36 przez: Administrator
 • Artykuł : "Rokowania na sprzedaż "na pniu" drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 296" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:34 przez: Administrator
 • Artykuł : "Zawiadomienie o przetargu na zbycie środków trwałych " zmieniono dnia: 2020-02-13 07:34 przez: Administrator
 • Artykuł : "II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:34 przez: Administrator
 • Artykuł : "III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:34 przez: Administrator
 • Artykuł : "Zawiadomienie o przetargu na zbycie środków trwałych " zmieniono dnia: 2020-02-13 07:33 przez: Administrator
 • Artykuł : "Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK " zmieniono dnia: 2020-02-13 07:33 przez: Administrator
 • Artykuł : "I pisemny przetarg nieograniczony na zbycie środków trwałych" usunięto dnia: 2020-02-13 07:31 przez: Administrator
 • Artykuł : "I pisemny przetarg nieograniczony na zbycie środków trwałych" usunięto dnia: 2020-02-13 07:31 przez: Administrator
 • Artykuł : "I pisemny przetarg nieograniczony na zbycie środków trwałych" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:29 przez: Administrator
 • Strona : "Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego" zmieniono dnia: 2020-02-13 07:28 przez: Administrator
 • Artykuł : "I pisemny przetarg nieograniczony na zbycie środków trwałych" stworzono dnia: 2020-02-13 07:24 przez: Administrator
 • Artykuł : "2020 rok" zmieniono dnia: 2020-02-12 13:57 przez: Administrator
Data stworzenia : 2017-09-06 15:08 Autor : Data publikacji : 2017-09-06 15:08 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-06 15:15 Osoba modyfikująca :