Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

2017 rok

L.p.

Jednostka kontrolująca

Zakres kontroli

1.

Regionalna Izba Obrachunkowa

Kontrola gospodarki finansowej

2.

Państwowa Inspekcja Pracy

Kontrola pracodawcy – prawna ochrona pracy

3.

Państwowa Inspekcja Pracy

Kontrola pracodawcy – prawna ochrona pracy

4.

Urząd Kontroli Skarbowej

Sprawdzenie dokumentów księgowych, związanych ze zwrotem na rachunek bankowy, wykazanym w deklaracji VAT-7 za grudzień 2016

5.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Przestrzeganie przepisów PZP, prawa pracy oraz wybrane dochody i wydatki działalności DSDiK

6.

Urząd Transportu Kolejowego

Nadzór nad wdrożeniem/funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

7.

Ministerstwo Finansów

Departament Audytu Środków Publicznych 

Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z DK 94 i DW 340 w zakresie – odcinek od DW 341 do drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Radecz – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę
8. Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach Umowy ryczałtowe z podmiotami świadczącymi usługi w przedmiocie kompleksowego utrzymania dróg krajowych i autostrad
9. Urząd Transportu Kolejowego

Kontrola w zakresie:

  • nadzór nad stanem technicznym i procesem utrzymania infrastruktury kolejowej,
  • nadzór nad prowadzeniem ruchu kolejowego w tym nad bezpieczeństwem prowadzenia prac inwestycyjnych,
  • nadzór nad zasadnością stosowania sygnałów zastępczych i rozkazów pisemnych,
  • realizacja zaleceń Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych
10. Najwyższa Izba Kontroli Organizacja ruchu i utrzymywanie dróg przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego po wybudowaniu nowych dróg krajowych, w tym dróg ekspresowych lub autostrad

Data wytworzenia: 2017-09-21 Autor: Administrator Data publikacji: 2018-01-03 13:54 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-30 Osoba modyfikująca: Administrator
Data stworzenia : 2017-09-21 09:01 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-21 09:01 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-03 13:59 Osoba modyfikująca : Administrator