Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

2019 rok

L.p. Data wpływu/znak pisma Przedmiot wniosku Znak sprawy Data i sposób załatwienia wniosku
1. 07.01.2019/260 Dostęp do drogi publicznej dz. 39/5 obr. 0,5 Pl. Grunwaldzki AM-25 i 43/3 5 obr. 0,5 Pl. Grunwaldzki AM-25 IG.7748.22.2019 odpowiedzi udzielono 10.01.2019
2. 03/01.2019/83 Decyzja dot. lokalizacji przystanku autobusowego w Lwówku Śl. ul. Przyjaciół Żołnierza 13 ZP.1431.1.2019 odpowiedzi udzielono 14.01.2019
3. 10.01.2019/510 Skan umowy o dofinansowanie Środkami UE zadania "Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie do drogi wojewódzkiej nr 395 i do granicy Wrocławia" NF.051.4.10.2018.AO odpowiedzi udzielono 16.01.2019
4. 31.12.2018/29443 Dot. planowanych inwestycji NP.8010.23.12.2018 odpowiedzi udzielono 8.01.2019
5. 11.01.2019/617 Dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych (Oława) ZZ.0484.1.2019 odpowiedzi udzielono 23.01.2019
6. 14.01.2019/736 Dot. planowanych inwestycji w promieniu 1 km od działek (obręb Brochów) przy ul. Malinowskiego we Wrocławiu IG.7748.44.2019 odpowiedzi udzielono 21.01.2019
7. 14.01.2019/735 Dot. planowanych inwestycji w promieniu 1 km od działek (obręb Zgorzelisko) przy ul. Kowieńskiej we Wrocławiu IG.7748.45.2019 odpowiedzi udzielono 21.01.2019
8. 16.01.2019/935 Dot. zmiany organizacji ruchu na DW 393 Lubań-Leśna ZS.JG.863.5.2019 odpowiedzi udzielono 30.01.2019
9. 17.01.2019/1074 Dot. umowy na bieżące utrzymanie dróg, powiat lubański ZS - e-mail z dnia 18.01.2019 r. odpowiedzi udzielono 21.01.2019
10. 21.01.2019/1288 Dot. umowy na odbiór padłych zwierząt ZS.1431.2.2019 odpowiedzi udzielono 29.01.2019
11. 24.01.2019/1642 Dot. dostępu do drogi publicznej, dz. 120/13 obr. Baranowice m. Baranowice gm. Kąty Wrocławskie IG.7748.47.2019 odpowiedzi udzielono 25.01.2019
12. 25.01.2019/1765 WOW-SIWZ, umowa, wydruk pracy sprzętu na utrzymanie drogi ZS.1431.3.2019 odpowiedzi udzielono 1.02.2019
13. 28.01.2019/1842 kopie dokumentów dot. utrzymania WOW ZS.1431.4.2019 odpowiedzi udzielono 8.02.2019
14. 25.01.2019/1741 umowa na świadczenie usług laboratoryjnych IR.1431.01.2019.ZR odpowiedzi udzielono 6.02.2019
15. 01.02.2019/2355 dot. danych zrealizowanego zadania "Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu DW nr 323" IR.0494.07.2019.DK odpowiedzi udzielono 11.02.2019
16. 07.02.2019/2730 Przesłania dokumentacji organizacji ruchu dla DW 393 w pow. lubańskim ZS.JG.863.5.2.2019 odpowiedzi udzielono 20.02.2019
17. 14.02.2019/3232 informacja o istniejących oraz planowanych inwestycjach w promieniu 1 km w rejonie ul. Czarnuszkowa, Cynamonowa, Kminkowa - dz. 15/5; 16/5; 22/7; 22/9, 11/3; 11/4; 11/6 AM-2 obr. Lipa Piotrowska oraz dz. 4/1; 4/5 AM-4 obr. Lipa Piotrowska IG.7748.60.2019 odpowiedzi udzielono 19.02.2019
18. 20.02.2019/3726 informacja o stanie dróg wojewódzkich IG.1431.1.2019 odpowiedzi udzielono 27.02.2019
19. 22.02.2019/3854 umowa na bieżące utrzymanie DW 363 i 364 w m. Złotoryja ZS, ZS.LG - e-mail z dnia 28.02.2019 r. odpowiedzi udzielono 28.02.2019 r.
20. 26.02.2019/4134 umowa na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Leśna ZS-e-mail z dnia 27.02.2019  odpowiedzi udzielono 27.02.2019
21. 28.02.2019/4318 skany dokumentów dot. zasad kwalifikowania dróg do danego standardu zimowego utrzymania, opinie ZS.JG.863.5.3.2019 ZS.JG.873.6.1.2019 odpowiedzi udzielono 12.03.2019 i 14.03.2019
22. 28.02.2019/4421 informacja dot. nieruchomości położonej w m. Psary IG.7748.66.2019 odpowiedzi udzielono 12.03.2019
23. 13.03.2019/5381 rodzaje i ilości badań laboratoryjnych wykonanych przez Laboratorium Drogowe z Zielonej Góry IR.0494.10.2019.DK odpowiedzi udzielono 26.03.2019
24. 11.03.2019/5134 umowa + aneksy na realizację zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 393 w m. Leśna IM.783.01.2017.IP odpowiedzi udzielono 22.03.2019
25. 18.03.2019/5674 WOW (rodzinny Ogród Działkowy "Storczyk") ID 782.15-54.2017 odpowiedzi udzielono przez e-puap 28.03.2019
26. 20.03.2019/5967 sprawy drzew przy DW 395 na odc. Strzelin - Ludów Polski IS.7120-2.30.2019 odpowiedzi udzielono 2.04.2019
27. 19.03.2019/5882 dot. nieruchomości w m. Psary dz. nr 44/40 i dostępu do drogi publicznej ZP.8034.165.2018 odpowiedzi udzielono 29.03.2019
28. 25.03.2019/6394 udostępnienie decyzji ZD/0240/I/249/2015 ZD.8034.161.2015 odpowiedzi udzielono 3.04.2019
29. 02.04.2019/7270 dot. przekazania aktualnych wieloletnich planów rozwoju sieci dróg wojewódzkich oraz planów finansowania budowy dróg, o których mowa w art. 20 i 35 uodp IE.0484.23.2019 odpowiedzi udzielono 10.04.2019
30. 10.04.2019/7923 dokumenty badań remontu mostu w m.Jurków, normy dot.badań, badań dot. DW 358, rozporządzenia dot. przewozu bazaltu IM.1431.01.2019.JP odpowiedzi udzielono 24.04.2019
31. 15.04.2019/8296 świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo- mostowego na drogach i mostach zarządzanych przez DSDiK IR.0494.10.2019.DK odpowiedzi udzielono 26.04.2019
32.

15.04.2019/8265

wykonania chodnika w Szarocinie

IR.7830.3-5.I.2017.MC

odpowiedzi udzielono 29.04.2019

33. 18.04.2019/8836A oznakowanie DW 367 w m. Boguszów Gorce, lewoskręt do myjni, zmiana organizacji ruchu ZS.JG

zawiadomienie z 30.04.2019 r. ZS.JG.863.58.2019 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku do 18.06.2019 

odpowiedzi udzielono 6.06.2019

34.

29.04.2019/9471

skan umowy na przebudowę mostu w Leśnej, skan pozwolenia na budowę

IM-e-mail

odpowiedzi udzielono 13.05.2019
35.

30.04.2019/9735

dot. prowadzenia BIP

ND.1431.1.2019

odpowiedzi udzielono 13.05.2019
36. 14.05.2019/10606 dot. remontu mostu w m. Włosień (DW 358 w km 0+362) NI.2720.18.2018 odpowiedzi udzielono 20.05.2019
37. 22.05.2019/11393 informacja na temat dobudowy DW od DW 455 do DK 98 ID.782.15-27.2014  odpowiedzi udzielono 04.06.2019
38. 29.05.2019/11884 petycja ws. remontu DW 370 (Smolec - Mokronos Dolny) ND.1431.2.2019 odpowiedzi udzielono 07.06.2019
39. 29.05.2019/11990 dot. uzgodnienia lokalizacji zjazdu łączącego ul. Jodłową z ul. Nowy Otok w Oławie ZP.1431.2.2019 odpowiedzi udzielono 05.06.2019
40. 30.05.2019/12011 dot. ustawienia znaku  przy ul. Baworowo 76 w Leśnej (projekt zmiany organizacji ruchu) ZS.JG.863.78.2019 odpowiedzi udzielono 03.06.2019
41. 30.05.2019/12010 skan pozwolenia na budowę - zadanie Przebudowa mostu w ciągu DW 393 w km 12,044 w m.Leśna IM.1431.03.2019.JP odpowiedzi udzielono 11.06.2019
42. 31.05.2019/12115 dot. dokumentów budowy drugiej nitki obwodnicy południowej Dzierżoniowa NI.2720.10.2019 wezwanie do uzupełnienia wniosku z 12.06.2019
43. 31.05.2019/12117 dot. dokumentów dot. Remontu, przebudowy, modernizacji, przejęcia linii kolejowej  Dzierżoniów-Bielawa 341 za lata 2018-2019 NI.2720.9.2019 wezwanie do uzupełnienia wniosku z 11.06.2019
44. 03.05.2019/12245 dot. utrzymania WOW ZS.WR.1431.2.2019 odpowiedzi udzielono 13.06.2019
45. 30.05.2019/12016 inwestycji przewidzianych do realizacji w promieniu 1 km od nieruchomości we Wrocławiu ul. Działoszyńska i Byczyńska dz. 4/1, 4/5, 3/1, 3/3, 15/1, 15/4, AM-17 obr. Swojczyce 0064 IG.7748.117.2019 odpowiedzi udzielono 03.06.2019
46. 30.05.2019/12017 inwestycji przewidzianych do realizacji w promieniu 1 km od nieruchomości we Wrocławiu ul.Gorlicka obr.Psie Pole 0059 dz.14/18, AM-22  IG.7748.116.2019 odpowiedzi udzielono 03.06.2019
47. 01.07.2019/14385 projekt organizacji ruchu zastępczego DW 385 w Srebrnej Górze (km 22+720,00 -23+453,34); projekt wykonawczy b.drogowa i kanalizacyjna, plan BIOZ IR.0494.35.2019.BB odpowiedzi udzielono 12.07.2019
48. 03.07.2019/14645 dokumenty dot.przetargu i remontu DW 395 w m.Ludów Polski IR.0494.36.2019.AC odpowiedzi udzielono 15.07.2019
49. 04.07.2019/14856 budowa obwodnicy Piechowic ID.782.21.2016 odpowiedzi udzielono 16.07.2019
50. 05.07.2019/14911 dokumenty, które są podstawą do umieszczenia rewitalizacji linii kolejowej Dzierżoniów-Bielawa w planie rzeczowo-finansowym na rok 2019 NK.0483.89.3.2019 odpowiedzi udzielono 17.07.2019
51. 08.07.2019/14991 plany liniowe byłej DK 5 oraz DW 342 ZZ.8026.198.2019 odpowiedzi udzielono 11.07.2019
52. 08.07.2019/14994 informacji nt. skrzyżowania rewitalizowanej linii kolejowej Dzierżoniów-Bielawa z południową obwodnicą Dzierżoniowa NK.0483.89.4.2019  odpowiedzi udzielono 17.07.2019
53. 08.07.2019/15001 udostępnienie pism między UMiG Kąty Wrocławskie i DSDiK w sprawie petycji mieszkańców m. Mokronos Górny  dot. DW 370 ND.1431.3.2019 odpowiedzi udzielono 12.07.2019
54. 22.07.2019/16195 + 23.07.2019 -uzupełnienie wniosku + 01.08.2019/17910 - uzupełnienie wniosku dot. pism, które wpłynęły do DSDiK z Gminy Kąty Wrocławskie w okresie 28.03.2019-15.04.2019

ND.1431.5.2019

 ND.1431.4.2019

odpowiedzi udzielono 1.08.2019

odpowiedzi udzielono 6.08.2019

55. 24.07.2019/16511 termin wprowadzenia zmiany oznakowania DW 364 w Złotoryi ZS.LG. odpowiedzi udzielono 7.08.2019
56. 02.08.2019/17220 dot. Dokumentacja inwestycji: poprawa dostępności dróg wojewódzkich nr: 343, 342, 340 w m.Oborniki Śląskie odpowiedzi udzielono e-mail z 13.08.2019
57. 02.08.2019/17297 dot. przebudowa DW 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki IR.0494.42.2019.MN email z dnia 09.08.2019 o terminie załatwienia wniosku do 30 sierpnia 2019 r. Odpowiedzi udzielono 20.08.2019 r. 
58. 07.08.2019/17642 dot. przebudowa mostu w m. Leśna (termin rozpoczęcia robót bud., koszt, org. ruchu, skan ostatniego aneksu do umowy) IM.1431.03.2019.JP odpowiedzi udzielono 14.08.2019
59. 08.08.2019/17786 dot. planowanych działań nt. przekazania powiatowi wrocławskiemu lub gminie Kąty Wrocławskie DW 370 IE.0484.70.2019 odpowiedzi udzielono 14.08.2019
60. 13.08.2019/18097 dot. pomiarów ruchu dla DP 190D (Kiełczów - Śliwice)  IR.0494.43.2019.JC odpowiedzi udzielono 20.08.2019
61. 29.08.2019/19603 dot. informacji nt. ul. Ks. Józefa Poniatowskiego w m. Ruszowice oraz przebiegu DW 292 przez wymienione we wniosku działki IE.1431.2.2019 odpowiedzi udzielono 04.09.2019
62. 29.08.2019/19604 dot. informacji w zakresie korzystania z części pasa drogowego (DW 292) w m. Ruszowice (gm. Głogów) przez spółkę Carrefour Polska ZP.1431.3.2019 odpowiedzi udzielono 03.09.2019
63. 02.09.2019/19783 dot. informacji nt. II etapu obwodnicy Dzierżoniowa (od drogi na Pieszyce do drogi na Bielawę)
NP. 8010.2.7.2019
odpowiedzi udzielono 04.09.2019
64. 04.09.2019/20037 dot. informacji nt. terminów przebudowy mostu w m. Leśna (DW 393 km 12,044) IM.1431.06.2018.JP odpowiedzi udzielono 12.09.2019
65. 06.09.2019/20248 dot. danych dot.inwentaryzacji linii kolejowych 308 i 340, podjętych działań i planowanych działań NK odpowiedzi udzielono e-mail 16.09.2019
66. 18.09.2019/21181 dot. planów modernizacji linii kolejowej NK.0483.96.2019.2 odpowiedzi udzielono 04.10.2019
67. 19.09.2019 dot. informacji kto jest kierownikiem robót i inspektorem nadzoru na linii kolejowej Dzierżoniów - Bielawa NK.0483.96.2019.3a odpowiedzi udzielono 04.10.2019
68. 27.09.2019/22046 dot. udostępnienia danych z zakresu książek dróg - ewidencja zjazdów na drogi leśne IE.1431.3.2019 odpowiedzi udzielono 04.10.2019
69. 30.09.2019/22088 dot. DW 352 Trzciniec Dolny - Działoszyn (wykaz drzew, dziennik objazdu, uregulowania wewnętrzne dot. kontroli dróg) ZS.JG.2532.49.2019 odpowiedzi udzielono 14.10.2019
70. 30.09.2019/22078 dot. informacji nt. złożonych wniosków  do Programu modernizacji dróg wojewódzkich, Programu infrastruktury drogowej, kopii porozumień w sprawie przebudowy dróg w m. Złotoryja, kopii protokołów z ustaleń w 2019 r. między DSDiK a gminą miejską Złotoryja NP. 8010.26.8.2019 odpowiedzi udzielono 04.10.2019
71. 01.10.2019/22277 dot. udzielenia informacji o inwestycjach znajdujących się lub przewidzianych w promieniu 1 km od granic działek (…) obr. 0025 Tarnogaj - WR1K/00116611/2 oraz WR1K/00130365/6 IG.7748.170.2019 odpowiedzi udzielono 04.10.2019
72. 21.10.2019/23886 dostęp do drogi publicznej  działka 452/47 pow. legnicki, Chojnów, Okmiany IE.1431.4.2019 odpowiedzi udzielono 25.10.2019
73. 5.11.2019/24995 projekt organizacji ruchu dla DW 375  w m. Chwaliszów i dołączenie wydanych opinii ZZ.8026.293.2019 odpowiedzi udzielono 13.11.2019
74. 7.11.2019/25284 dot. procedury do znaku A-18 i ustalania  miejsc zwierząt dziko żyjących ZS.1431.7.2019 odpowiedzi udzielono 15.11.2019
75. 13.11.2019/25646 dot. udostępnienia kopii wyników pomiaru natężenia ruchu dla DW 382 w Dzierżoniowie i kopii Analizy Techniczno-Ekonomicznej dla zadania: Budowa obwodnicy Dzierżoniowa   odpowiedzi udzielono
76. 15.11.2019/25882 dot. przesłania zdjęć wykonanych w dniu 11.03.2019 na DW 352, km 25+600 strona prawa dot. miejsca upadku złamanego drzewa (brzoza) na jezdnię IE.1431.5.2019 odpowiedzi udzielono 20.11.2019
77. 22.11.2019/26422 dot. udostępnienie danych - GPR rowery ZZ.8026.312.2018 odpowiedzi udzielono 25.11.2019
78. 29.11.2019/27034 dot. ewidencja zjazdów na drogi leśne oraz planowanych inwestycji (Nadleśnictwo Żmigród) IE.1431.6.2019 odpowiedzi udzielono 05.12.2019
79. 06.12.2019/27788 dot. planów projektowanej drogi w m. Dronów ID.1431.1.2019 odpowiedzi udzielono 14.12.2019
80. 09.12.2019/27845 dot. informacja o inwestycjach znajdujących się lub przewidywanych w promieniu 1 km od granic działęk 4/5 2/13 2/15 4/9 4/10 2/18 3/10 obr 0025 Tarnogaj  KW1K/00116611/2  oraz działek 4/4 4/7 obr.0025 Tarnogaj KW WR1K/00130365/6 IG.7748.208.2019 odpowiedzi udzielono 11.12.2019
81. 10.12.2019/28071 dot. informacja dot. działek położonych we Wrocławiu obr. 0001 Stare Miasto - czy posiadają dostęp do drogi publicznej, podstawy prawnej zaliczenia drogi do kat. dróg publicznych oraz decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu IG.7748.210.2019 odpowiedzi udzielono 12.12.2019
82. 16.12.2019/28495 wniosek z 2018 o wycinkę drzew  przy DW 352 IŚ.7120-2.76.2019 odpowiedzi udzielono 18.12.2019
83. 23.12.2019/29001 pytanie dotyczące pracownika DSDiK NZM.0494.2.2020 odpowiedzi udzielono 07.01.2020
84. 27.12.2019/29254 stan techniczny i prawny linii kolej. 341 Bielawa Dzierżonów oraz dokumenty ubezpieczeniowe  NK- email z dnia 10.01.2020 odpowiedzi udzielono 10.01.2020

Data wytworzenia: 2019-01-16 Autor: Natalia Kita Data publikacji: 2019-01-16 08:46 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-15 Osoba modyfikująca: Administrator
Data stworzenia : 2017-09-06 15:45 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-12 11:09 Osoba modyfikująca : Administrator