Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

2019 rok

Drukuj
1 2 3
L.p. Data wpływu/znak pisma Przedmiot wniosku Znak sprawy Data i sposób załatwienia wniosku
1. 07.01.2019/260 Dostęp do drogi publicznej dz. 39/5 obr. 0,5 Pl. Grunwaldzki AM-25 i 43/3 5 obr. 0,5 Pl. Grunwaldzki AM-25 IG.7748.22.2019 odpowiedzi udzielono 10.01.2019
2. 03/01.2019/83 Decyzja dot. lokalizacji przystanku autobusowego w Lwówku Śl. ul. Przyjaciół Żołnierza 13 ZP.1431.1.2019 odpowiedzi udzielono 14.01.2019
3. 10.01.2019/510 Skan umowy o dofinansowanie Środkami UE zadania "Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie do drogi wojewódzkiej nr 395 i do granicy Wrocławia" NF.051.4.10.2018.AO odpowiedzi udzielono 16.01.2019
4. 31.12.2018/29443 Dot. planowanych inwestycji NP.8010.23.12.2018 odpowiedzi udzielono 8.01.2019
5. 11.01.2019/617 Dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych (Oława) ZZ.0484.1.2019 odpowiedzi udzielono 23.01.2019
6. 14.01.2019/736 Dot. planowanych inwestycji w promieniu 1 km od działek (obręb Brochów) przy ul. Malinowskiego we Wrocławiu IG.7748.44.2019 odpowiedzi udzielono 21.01.2019
7. 14.01.2019/735 Dot. planowanych inwestycji w promieniu 1 km od działek (obręb Zgorzelisko) przy ul. Kowieńskiej we Wrocławiu IG.7748.45.2019 odpowiedzi udzielono 21.01.2019
8. 16.01.2019/935 Dot. zmiany organizacji ruchu na DW 393 Lubań-Leśna ZS.JG.863.5.2019 odpowiedzi udzielono 30.01.2019
9. 17.01.2019/1074 Dot. umowy na bieżące utrzymanie dróg, powiat lubański ZS - email z dnia 18.01.2019 r. odpowiedzi udzielono 21.01.2019
10. 21.01.2019/1288 Dot. umowy na odbiór padłych zwierząt ZS.1431.2.2019 odpowiedzi udzielono 29.01.2019
11. 24.01.2019/1642 Dot. dostępu do drogi publicznej, dz. 120/13 obr. Baranowice m. Baranowice gm. Kąty Wrocławskie IG.7748.47.2019 odpowiedzi udzielono 25.01.2019
12. 25.01.2019/1765 WOW-SIWZ, umowa, wydruk pracy sprzętu na utrzymanie drogi ZS.1431.3.2019 odpowiedzi udzielono 1.02.2019
13. 28.01.2019/1842 kopie dokumentów dot. utrzymania WOW ZS.1431.4.2019 odpowiedzi udzielono 8.02.2019
14. 25.01.2019/1741 umowa na świadczenie usług laboratoryjnych IR.1431.01.2019.ZR odpowiedzi udzielono 6.02.2019
15. 01.02.2019/2355 dot. danych zrealizowanego zadania "Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu DW nr 323" IR.0494.07.2019.DK odpowiedzi udzielono 11.02.2019
16. 07.02.2019/2730 Przesłania dokumentacji organizacji ruchu dla DW 393 w pow. lubańskim ZS.JG.863.5.2.2019 odpowiedzi udzielono 20.02.2019
17. 14.02.2019/3232 informacja o istniejących oraz planowanych inwestycjach w promieniu 1 km w rejonie ul. Czarnuszkowa, Cynamonowa, Kminkowa - dz. 15/5; 16/5; 22/7; 22/9, 11/3; 11/4; 11/6 AM-2 obr. Lipa Piotrowska oraz dz. 4/1; 4/5 AM-4 obr. Lipa Piotrowska IG.7748.60.2019 odpowiedzi udzielono 19.02.2019
18. 20.02.2019/3726 informacja o stanie dróg wojewódzkich IG.1431.1.2019 odpowiedzi udzielono 27.02.2019
19. 22.02.2019/3854 umowa na bieżące utrzymanie DW 363 i 364 w m. Złotoryja ZS, ZS.LG - email z dnia 28.02.2019 r. odpowiedzi udzielono 28.02.2019 r.
20. 26.02.2019/4134 umowa na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Leśna ZS-email z dnia 27.02.2019  odpowiedzi udzielono 27.02.2019
21. 28.02.2019/4318 skany dokumentów dot. zasad kwalifikowania dróg do danego standardu zimowego utrzymania, opinie ZS.JG.863.5.3.2019 ZS.JG.873.6.1.2019 odpowiedzi udzielono 12.03.2019 i 14.03.2019
22. 28.02.2019/4421 informacja dot. nieruchomości położonej w m. Psary IG.7748.66.2019 odpowiedzi udzielono 12.03.2019
23. 13.03.2019/5381 rodzaje i ilości badań laboratoryjnych wykonanych przez Laboratorium Drogowe z Zielonej Góry IR.0494.10.2019.DK odpowiedzi udzielono 26.03.2019
24. 11.03.2019/5134 umowa + aneksy na realizację zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 393 w m. Leśna IM.783.01.2017.IP odpowiedzi udzielono 22.03.2019
25. 18.03.2019/5674 WOW (rodzinny Ogród Działkowy "Storczyk") ID 782.15-54.2017 odpowiedzi udzielono przez epuap 28.03.2019
26. 20.03.2019/5967 sprawy drzew przy DW 395 na odc. Strzelin - Ludów Polski IS.7120-2.30.2019 odpowiedzi udzielono 2.04.2019
27. 19.03.2019/5882 dot. nieruchomości w m. Psary dz. nr 44/40 i dostępu do drogi publicznej ZP.8034.165.2018 odpowiedzi udzielono 29.03.2019
28. 25.03.2019/6394 udostępnienie decyzji ZD/0240/I/249/2015 ZD.8034.161.2015 odpowiedzi udzielono 3.04.2019
29. 02.04.2019/7270 dot. przekazania aktualnych wieloletnich planów rozwoju sieci dróg wojewódzkich oraz planów finansowania budowy dróg, o których mowa w art. 20 i 35 uodp IE.0484.23.2019 odpowiedzi udzielono 10.04.2019
30. 10.04.2019/7923 dokumenty badań remontu mostu w m.Jurków, normy dot.badań, badań dot. DW 358, rozporządzenia dot. przewozu bazaltu IM.1431.01.2019.JP odpowiedzi udzielono 24.04.2019
31. 15.04.2019/8296 świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo- mostowego na drogach i mostach zarządzanych przez DSDiK IR.0494.10.2019.DK odpowiedzi udzielono 26.04.2019
32.

15.04.2019/8265

wykonania chodnika w Szarocinie

IR.7830.3-5.I.2017.MC

odpowiedzi udzielono 29.04.2019

33. 18.04.2019/8836A oznakowanie DW 367 w m. Boguszów Gorce, lewoskręt do myjni, zmiana organizacji ruchu ZS.JG

zawiadomienie z 30.04.2019 r. ZS.JG.863.58.2019 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku do 18.06.2019 

odpowiedzi udzielono 6.06.2019

34.

29.04.2019/9471

skan umowy na przebudowę mostu w Leśnej, skan pozwolenia na budowę

IM-email

odpowiedzi udzielono 13.05.2019
35.

30.04.2019/9735

dot. prowadzenia BIP

ND, NZU

odpowiedzi udzielono 13.05.2019
36. 14.05.2019/10606 dot. remontu mostu w m. Włosień (DW 358 w km 0+362) NI.2720.18.2018 odpowiedzi udzielono 20.05.2019
37. 22.05.2019/11393 informacja na temat dobudowy DW od DW 455 do DK 98 ID.782.15-27.2014  odpowiedzi udzielono 04.06.2019
38. 29.05.2019/11884 petycja ws. remontu DW 370 (Smolec - Mokronos Dolny) ND.1431.2.2019 odpowiedzi udzielono 07.06.2019
39. 29.05.2019/11990 dot. uzgodnienia lokalizacji zjazdu łączącego ul. Jodłową z ul. Nowy Otok w Oławie ZP.1431.2.2019 odpowiedzi udzielono 05.06.2019
40. 30.05.2019/12011 dot. ustawienia znaku  przy ul. Baworowo 76 w Leśnej (projekt zmiany organizacji ruchu) ZS.JG.863.78.2019 odpowiedzi udzielono 03.06.2019
41. 30.05.2019/12010 skan pozwolenia na budowę - zadanie Przebudowa mostu w ciągu DW 393 w km 12,044 w m.Leśna IM
42. 31.05.2019/12115 dot. dokumentów budowy drugiej nitki obwodnicy południowej Dzierżoniowa NI.2720.10.2019 wezwanie do uzupełnienia wniosku z 12.06.2019
43. 31.05.2019/12117 dot. dokumentów dot. Remontu, przebudowy, modernizacji, przejęcia linii kolejowej  Dzierżoniów-Bielawa 341 za lata 2018-2019 NI.2720.9.2019 wezwanie do uzupełnienia wniosku z 11.06.2019
44. 03.05.2019/12245 dot. utrzymania WOW ZS.WR.1431.2.2019 odpowiedzi udzielono 13.06.2019
45. 30.05.2019/12016 inwestycji przewidzianych do realizacji w promieniu 1 km od nieruchomości we Wrocławiu ul. Działoszyńska i Byczyńska dz. 4/1, 4/5, 3/1, 3/3, 15/1, 15/4, AM-17 obr. Swojczyce 0064 IG.7748.117.2019 odpowiedzi udzielono 03.06.2019
46. 30.05.2019/12017 inwestycji przewidzianych do realizacji w promieniu 1 km od nieruchomości we Wrocławiu ul.Gorlicka obr.Psie Pole 0059 dz.14/18, AM-22  IG.7748.116.2019 odpowiedzi udzielono 03.06.2019
         
48. 03.07.2019/14645 dokumenty dot.przetargu i remontu DW 395 w m.Ludów Polski   odpowiedzi udzielono
49. 04.07.2019/14856 budowa obwodnicy Piechowic ID,IR odpowiedzi udzielono
50. 05.07.2019/14911 dokumenty, które są podstawą do umieszczenia rewitalizacji linii kolejowej Dzierżoniów-Bielawa w planie rzeczowo-finansowym na rok 2019 NK odpowiedzi udzielono
51. 08.07.2019/14991 plany liniowe byłej DK 5 oraz DW 342 ZZ.8026.198.2019 odpowiedzi udzielono 11.07.2019
52. 08.07.2019/14994 informacji nt. skrzyżowania rewitalizowanej linii kolejowej Dzierżoniów-Bielawa z południową obwodnicą Dzierżoniowa NK.0483.89.4.2019  odpowiedzi udzielono 15.07.2019
53. 08.07.2019/15001 udostępnienie pism między UMiG Kąty Wrocławskie i DSDiK w sprawie petycji mieszkańców m. Mokronos Górny  dot. DW 370 ND.1431.3.2019 odpowiedzi udzielono 12.07.2019

Data wytworzenia: 2019-01-16 Autor: Natalia Kita Data publikacji: 2019-01-16 08:46 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-15 Osoba modyfikująca: Administrator