Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

2019 rok

Drukuj
1 2 3
L.p. Data wpływu/znak pisma Przedmiot wniosku Znak sprawy Data i sposób załatwienia wniosku
1. 07.01.2019/260 Dostęp do drogi publicznej dz. 39/5 obr. 0,5 Pl. Grunwaldzki AM-25 i 43/3 5 obr. 0,5 Pl. Grunwaldzki AM-25 IG.7748.22.2019 odpowiedzi udzielono 10.01.2019
2. 03/01.2019/83 Decyzja dot. lokalizacji przystanku autobusowego w Lwówku Śl. ul. Przyjaciół Żołnierza 13 ZP.1431.1.2019 odpowiedzi udzielono 14.01.2019
3. 10.01.2019/510 Skan umowy o dofinansowanie Środkami UE zadania "Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie do drogi wojewódzkiej nr 395 i do granicy Wrocławia" NF.051.4.10.2018.AO odpowiedzi udzielono 16.01.2019
4. 31.12.2018/29443 Dot. planowanych inwestycji NP.8010.23.12.2018 odpowiedzi udzielono 8.01.2019
5. 11.01.2019/617 Dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych (Oława) ZZ.0484.1.2019 odpowiedzi udzielono 23.01.2019
6. 14.01.2019/736 Dot. planowanych inwestycji w promieniu 1 km od działek (obręb Brochów) przy ul. Malinowskiego we Wrocławiu IG.7748.44.2019 odpowiedzi udzielono 21.01.2019
7. 14.01.2019/735 Dot. planowanych inwestycji w promieniu 1 km od działek (obręb Zgorzelisko) przy ul. Kowieńskiej we Wrocławiu IG.7748.45.2019 odpowiedzi udzielono 21.01.2019
8. 16.01.2019/935 Dot. zmiany organizacji ruchu na DW 393 Lubań-Leśna ZS.JG.863.5.2019 odpowiedzi udzielono 30.01.2019
9. 17.01.2019/1074 Dot. umowy na bieżące utrzymanie dróg, powiat lubański ZS - email z dnia 18.01.2019 r. odpowiedzi udzielono 21.01.2019
10. 21.01.2019/1288 Dot. umowy na odbiór padłych zwierząt ZS.1431.2.2019 odpowiedzi udzielono 29.01.2019
11. 24.01.2019/1642 Dot. dostępu do drogi publicznej, dz. 120/13 obr. Baranowice m. Baranowice gm. Kąty Wrocławskie IG.7748.47.2019 odpowiedzi udzielono 25.01.2019
12. 25.01.2019/1765 WOW-SIWZ, umowa, wydruk pracy sprzętu na utrzymanie drogi ZS.1431.3.2019 odpowiedzi udzielono 1.02.2019
13. 28.01.2019/1842 kopie dokumentów dot. utrzymania WOW ZS.1431.4.2019 odpowiedzi udzielono 8.02.2019
14. 25.01.2019/1741 umowa na świadczenie usług laboratoryjnych IR.1431.01.2019.ZR odpowiedzi udzielono 6.02.2019
15. 01.02.2019/2355 dot. danych zrealizowanego zadania "Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu DW nr 323" IR.0494.07.2019.DK odpowiedzi udzielono 11.02.2019
16. 07.02.2019/2730 Przesłania dokumentacji organizacji ruchu dla DW 393 w pow. lubańskim ZS.JG.863.5.2.2019 odpowiedzi udzielono 20.02.2019
17. 14.02.2019/3232 informacja o istniejących oraz planowanych inwestycjach w promieniu 1 km w rejonie ul. Czarnuszkowa, Cynamonowa, Kminkowa - dz. 15/5; 16/5; 22/7; 22/9, 11/3; 11/4; 11/6 AM-2 obr. Lipa Piotrowska oraz dz. 4/1; 4/5 AM-4 obr. Lipa Piotrowska IG.7748.60.2019 odpowiedzi udzielono 19.02.2019
18. 20.02.2019/3726 informacja o stanie dróg wojewódzkich IG.1431.1.2019 odpowiedzi udzielono 27.02.2019
19. 22.02.2019/3854 umowa na bieżące utrzymanie DW 363 i 364 w m. Złotoryja ZS, ZS.LG - email z dnia 28.02.2019 r. odpowiedzi udzielono 28.02.2019 r.
20. 26.02.2019/4134 umowa na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Leśna ZS-email z dnia 27.02.2019  odpowiedzi udzielono 27.02.2019
21. 28.02.2019/4318 skany dokumentów dot. zasad kwalifikowania dróg do danego standardu zimowego utrzymania, opinie ZS.JG.863.5.3.2019 ZS.JG.873.6.1.2019 odpowiedzi udzielono 12.03.2019 i 14.03.2019
22. 28.02.2019/4421 informacja dot. nieruchomości położonej w m. Psary IG.7748.66.2019 odpowiedzi udzielono 12.03.2019
23. 13.03.2019/5381 rodzaje i ilości badań laboratoryjnych wykonanych przez Laboratorium Drogowe z Zielonej Góry IR.0494.10.2019.DK odpowiedzi udzielono 26.03.2019
24. 11.03.2019/5134 umowa + aneksy na realizację zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 393 w m. Leśna IM.783.01.2017.IP odpowiedzi udzielono 22.03.2019
25. 18.03.2019/5674 WOW (rodzinny Ogród Działkowy "Storczyk") ID 782.15-54.2017 odpowiedzi udzielono przez epuap 28.03.2019
26. 20.03.2019/5967 sprawy drzew przy DW 395 na odc. Strzelin - Ludów Polski IS.7120-2.30.2019 odpowiedzi udzielono 2.04.2019
27. 19.03.2019/5882 dot. nieruchomości w m. Psary dz. nr 44/40 i dostępu do drogi publicznej ZP.8034.165.2018 odpowiedzi udzielono 29.03.2019
28. 25.03.2019/6394 udostępnienie decyzji ZD/0240/I/249/2015 ZD.8034.161.2015 odpowiedzi udzielono 3.04.2019

 


Data wytworzenia: 2019-01-16 Autor: Natalia Kita Data publikacji: 2019-01-16 08:46 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-09 Osoba modyfikująca: Administrator