Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zrealizowała lub realizuje następujące projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA

 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA - SAKSONIA

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2004-2006

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:48 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-09-06 15:48 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-22 14:38 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska