Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
 
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu jest ubezpieczona z tytułu odpowiedzialności cywilnej w InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.
 
Numery polis OC:
 • A-A 633 519 - okres obowiązywania 1.08.2023 - 31.07.2024
 • A-A 621 661 - okres obowiązywania 1.08.2022 - 31.07.2023
 • A-A 609 689 - okres obowiązywania 1.08.2021 - 31.07.2022
 • A-A 366 639  - okres obowiązywania 1.08.2020 - 31.07.2021
 • A-A 346 617  - okres obowiązywania 1.08.2019 - 31.07.2020
 • A-A 326 659  - okres obowiązywania 1.08.2018 - 31.07.2019
 • A-A 287 701  - okres obowiązywania 1.08.2017 - 31.07.2018
 • A-A 259 040  - okres obowiązywania 1.08.2016 - 31.07.2017
 • A-A 275 610  - okres obowiązywania 1.08.2015 - 31.07.2016 
 • A-A 222 755  - okres obowiązywania 1.08.2014 - 31.07.2015
 • A-A 201 605  - okres obowiązywania 1.08.2013 - 31.07.2014
Infolinia InterRisk TU S.A. VIG:
-    z tel. komórkowych – 22 212 20 50
-    z tel. stacjonarnych – 801 080 600
 

Sprawy dotyczące załatwiania szkód komunikacyjnych i na osobie, powstałych w pasie drogowym dróg wojewódzkich zlokalizowanych na ternie Województwa Dolnośląskiego, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpatrywane są we właściwej Służbie Utrzymaniowej:

SŁUŻBA UTRZYMANIOWA WAŁBRZYCHtel. 74 843 11 17

SŁUŻBA UTRZYMANIOWA JELENIA GÓRA - tel. 75 67 11 691

SŁUŻBA UTRZYMANIOWA WROCŁAW -  tel. 71 390 88 28

SŁUŻBA UTRZYMANIOWA LEGNICA - tel. 76 87 07 470

Dokumenty dotyczące zgłoszenia szkody można złożyć/przesłać na adres siedziby DSDiK we Wrocławiu lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@dsdik.wroc.pl (w tytule maila proszę napisać miejsce powstania szkody (nr drogi wojewódzkiej, miejscowość, trasa przejazdu)

Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego "Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne". Występujący musi udokumentować swoje roszczenia, a DSDiK we Wrocławiu ustosunkuje się co do ich zasadności.

 

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu szkody

Druk zgłoszenia szkody osobowej

Druk zgłoszenia szkody w pojeździe

Druk zgłoszenia szkody w mieniu nie bedącym pojazdem

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:43 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:43 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-27 14:34 Osoba modyfikująca : Piotr Socha