Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
 • 2024 rok

  l.p.

         Jednostka kontrolująca          Przedmiot kontroli Nr sprawy
  1. Najwyższa Izba Kontroli            Realizacja zadań związanych z budową obwodnic ND.0910.1.2024
  2. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Kontrola w trakcie użytkowania obiektu budowlanego: linii kolejowej nr 317 relacji Gryfów Śląski - Mirsk na odcinku od km 74+650 do km 74+955 ND.0910.2.2024
  3. Państwowa Inspekcja Pracy Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP ND.0910.3.2024
  4. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wdrożenie zapisów uchwały nr 3261/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego  z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Województwie Dolnośląskim i jego jednostkach budżetowych w przepisach wewnętrznych jednostki ND.0910.4.2024
  5. Wójt Gminy Kamienna Góra Pozbywanie się nieczystości ciekłych w nieruchomości położonej w miejscowości Czadrów przy budynku nr 1 ND.0910.5.2024
  6. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry ND.0910.7.2024
  7. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Kontrola w zakresie stanu technicznego, procesu utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami ND.0910.8.2024
  8. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Kontrola trzech wiaduktów kolejowych położonych w miejscowości Dzikowiec ND.0910.9.2024
  Rozwiń artykuł 2024 rok
 • 2023 rok

  l.p.

  Jednostka kontrolująca Przedmiot kontroli
  1. Krajowa Administracja Skarbowa Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98
  2. Krajowa Administracja Skarbowa Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I
  3. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego
  4. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul.Wałbrzyska w m. Świdnica
  5. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - etap II
  6. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rewitalizacja linii kolejowej nr 316 na odcinku Chojnów-Rokitki (ex-post)
  7. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Ocena stopnia spełniania wymagań w zakresie prawidłowego postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w postaci elektronicznej zgromadzoną w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych
  8. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski-Mirsk-Świeradów, Etap II Mirsk - Gryfów Śląski - Świeradów Zdrój (ex -post)
  9. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski-Mirsk-Świeradów,Etap I Gryfów Śląski-Mirsk
  10. Krajowa Administracja Skarbowa Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów, Etap I Gryfów Śląski - Mirsk
  11. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Kontrola obiektu budowlanego w trakcie użytkowania (DW 382 w m. Sichów gmina Męcinka)
  12. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98
  13. Krajowa Administracja Skarbowa Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy
  14. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I
  15. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów Etap I Gryfów Śląski - Mirsk
  16. UTK Stan techniczny, proces utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych
  z drogami
  17. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektu Przystanek osobowy Polana Jakuszycka Szklarska Poręba
  18. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektu Przystanek osobowy Polana Jakuszycka Szklarska Poręba
  Rozwiń artykuł 2023 rok
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-21 09:01 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-21 09:01 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-10 09:08 Osoba modyfikująca : Administrator