Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
 • 2022 rok

  l.p. Jednostka kontrolująca Przedmiot kontroli
  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział we Wrocławiu Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłoszenia danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  2. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Nadzór nad realizacją zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
  3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Stan techniczny, proces utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami
  4 Ministerstwo Infrastruktury Prawidłowość i efektywność wydatkowania środków w ramach programu wieloletniego pn. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 roku
  5 Krajowa Administracja Skarbowa Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz 
  6 Krajowa Administracja Skarbowa Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98
  7 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy
  8 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98
  Rozwiń artykuł 2022 rok
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-21 09:01 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-21 09:01 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-10 09:08 Osoba modyfikująca : Administrator