Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Historia zmian

 • Artykuł : "2023" zmieniono dnia: 2023-12-07 08:14 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości o pow. 682 m2 w obr. Czadrów, gmina Kamienna Góra." zmieniono dnia: 2023-12-05 12:36 przez: Joanna Wrotkowska
 • Strona : "Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego" zmieniono dnia: 2023-12-05 12:36 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości o pow. 682m2 w obr. Czadrów, gmina Kamienna Góra." zmieniono dnia: 2023-12-05 12:35 przez: Joanna Wrotkowska
 • Strona : "Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego" zmieniono dnia: 2023-12-05 12:35 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2023-12-05 12:34 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "2023" zmieniono dnia: 2023-12-04 13:22 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "2023" zmieniono dnia: 2023-12-04 13:11 przez: Joanna Wrotkowska
 • Strona : "KONTAKTY" zmieniono dnia: 2023-11-30 14:18 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "2023" zmieniono dnia: 2023-11-29 07:43 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "Inspektor nadzoru inwestorskiego (oferty do dnia 15.12.2023 r.)" stworzono dnia: 2023-11-23 12:47 przez: Anna Łuczak
 • Artykuł : "IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - samochód osobowy Ford Fiesta" zmieniono dnia: 2023-11-23 12:05 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - samochód osobowy Ford Fiesta" stworzono dnia: 2023-11-23 12:04 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - samochód osobowy Skoda Fabia" zmieniono dnia: 2023-11-23 11:59 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - samochód osobowy Skoda Fabia" stworzono dnia: 2023-11-23 11:58 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości o pow. 682m2 w obr. Czadrów, gmina Kamienna Góra." zmieniono dnia: 2023-11-17 12:40 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "2023" zmieniono dnia: 2023-11-17 09:00 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "2023" zmieniono dnia: 2023-11-17 08:59 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "Specjalista ds. gospodarki gruntami " zmieniono dnia: 2023-11-16 10:18 przez: Anna Łuczak
 • Artykuł : "Specjalista ds. gospodarki gruntami " stworzono dnia: 2023-11-16 10:18 przez: Anna Łuczak
 • Artykuł : "I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości o pow. 682m2 w obr. Czadrów, gmina Kamienna Góra." zmieniono dnia: 2023-11-14 12:10 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości o pow. 682m2 w obr. Czadrów, gmina Kamienna Góra." zmieniono dnia: 2023-11-14 12:09 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości o pow. 682m2 w obr. Czadrów, gmina Kamienna Góra." stworzono dnia: 2023-11-14 12:08 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "2023" zmieniono dnia: 2023-11-09 11:54 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - samochód osobowy Skoda Fabia" zmieniono dnia: 2023-11-09 07:33 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "" zmieniono dnia: 2023-11-09 07:32 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2023-11-09 07:30 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - samochód osobowy Ford Fiesta" zmieniono dnia: 2023-11-06 14:31 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2023-11-06 14:30 przez: Joanna Wrotkowska
 • Artykuł : "2023" zmieniono dnia: 2023-11-03 07:30 przez: Joanna Wrotkowska
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:08 Autor : Data publikacji : 2017-09-06 15:08 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-06 15:15 Osoba modyfikująca :