Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny.

Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu kieruje Dyrektor przy pomocy:

  • Kierownika Pionu Utrzymania,
  • Kierownika Pionu Inwestycji,
  • Kierownika Pionu Kolei,
  • Kierownika Pionu Rozwoju Infrastruktury
  • Głównego Księgowego,
  • kierowników komórek organizacyjnych.

Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu odpowiada za całość działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:37 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:37 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-03-27 07:27 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska