Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

SŁUŻBA UTRZYMANIOWA:

Opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny takich jak organizacja imprez kulturalnych, sportowych itp.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny powinien zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 • rodzaj i nazwę imprezy;
 • miejsce i datę rozpoczęcia oraz zakończenia imprezy;
 • przewidywaną liczbę uczestników imprezy;
 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy;
 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
Do wniosku należy dołączyć:
 • szczegółowy regulamin imprezy określający zasady zachowania się uczestników imprezy;
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie trasy;
 • program imprezy;
 • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy, określony w art. 65a ust.3 pkt 3;
 • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego, a w przypadku uszkodzenia - do naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:43 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:43 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-04-26 12:43 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska