Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Nazwy projektów:

 • Budowa drogi wojewódzkiej do drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98
 • Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)
 • Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)
 • Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec - Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297
 • Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo wschodniego obejścia Bolesławca
 • Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w miejscowości Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce - Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę
 • Realizacja projektu Trasa Sudecka - Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)
 • Budowa obejścia miejscowości Złotoryja - etapami
 • Realizacja projektu Trasa Sudecka - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w miejscowości Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w miejscowości Świdnica
 • Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014 - 2020
 • Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w miejscowości Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę
 • Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Radecz - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę
 • Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w miejscowości Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę
 • Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w miejscowości Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323, km 32+060-36+888 na odcinku Luboszyce - Ciechanów - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę
 • Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Drogi Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów Gorce
 • Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie
 • Przebudowa ul. Świdnickiej i ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie
 • Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy
 • Modernizacja ul. Dobroszyckiej od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8
 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica, II etap
 • Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Obwód Drogowy Cieszyce

Data wytworzenia: 2017-11-23 Autor: Administrator Data publikacji: 2017-11-23 09:56 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-06 Osoba modyfikująca: Administrator
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:08 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-09-06 15:08 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-06-04 13:03 Osoba modyfikująca : Anna Łuczak