Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Świadczenie usług pocztowych

zamówienie na: Świadczenie usług pocztowych dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru z siedziby przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020. CPV 64110000-0
zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
znak sprawy: NI.2720.93.2017
wartość: mniejsza niż określona w art. 138g ust. 1 
termin składania ofert: 19.12.2017 godz. 12:00
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-12-07 15:06 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-12-07 15:06 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-22 14:41 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska