Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

2016 rok

L.p.

Jednostka kontrolująca

Zakres kontroli

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Audyt – Weryfikacja procesu wydawania zgody ZWD na zawieranie ugody z kontrahentem przez DSDiK we Wrocławiu

2.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola dot. m.in. samochodów, objazdów dróg, delegacji służbowych, wynagrodzeń

3.

Urząd Kontroli Skarbowej

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2014 roku

4.

Urząd Kontroli Skarbowej

Audyt w zakresie projektu „Budowa drogi wojewódzkiej od DK 94 do DW 455 wraz z ich węzłami”

5.

Urząd Kontroli Skarbowej

Audyt w zakresie projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich”

6.

Urząd Kontroli Skarbowej

Audyt w zakresie projektu „Przebudowa DW 403”

7.

Urząd Transportu Kolejowego

Nadzór nad stanem infrastruktury oraz procesem utrzymania w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w DSDiK

8.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe


Data wytworzenia: 2017-09-21 Autor: Administrator Data publikacji: 2018-01-03 13:53 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-30 Osoba modyfikująca: Administrator
Data stworzenia : 2017-09-21 09:01 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-21 09:01 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-10 09:08 Osoba modyfikująca : Administrator