Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

2018 rok

L.p. Jednostka kontrolująca Zakres kontroli
1. Ministerstwo Finansów Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy Audytu we Wrocławiu Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr  94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D  - jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Kontrola gospodarowania wodami dotycząca przestrzegania przez DSDiK warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podst. ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. W związku z decyzją nr BS.6341.2.4.2017.4, BS.6341.2.55.2015.4 w celu ustalenia ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Kontrola gospodarowania wodami dotycząca przestrzegania przez DSDiK warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podst. ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. W związku z decyzją nr TOS.6223/23/10, RS.6341.7.2017, RS.6341.34.2017, GNiS.6341.4.2017, RL.6341.1.26.2011. RL.IV.6223-22/10, RL.IV.6224-8/10/RL.6341.3.24.2013, RL.IV.6224-9/10, RL.6341.1.21.2017, ROŚ.6341.41.2016, ROŚ.6223-34/10, SP-OŚ.6341.259.2015.AR, SP – OŚ.6341,6.2016.AH, SP/OŚ/2160/AR/6223-00116/2009/2010  w celu ustalenia ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Kontrola gospodarowania wodami dotycząca przestrzegania przez DSDiK warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podst. ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. W związku z decyzją nr RL.6223-13/08 w celu ustalenia ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Kontrola gospodarowania wodami dotycząca przestrzegania przez DSDiK warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podst. ustawy Prawo wodne oraz pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. W związku z decyzją nr OŚR.6341.77.2017.ŚW1, OŚR.6341.45.2017.DW, WŚR.6341.100.2016, OŚR.6341.193.2012.ŚW3, OŚR.ŚW6.6223-18/10, OŚR.ŚW6.6223-44/10, WŚR.6223-43/10 w celu ustalenia ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
6.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnosląskiego

Weryfikacja inwentaryzacji programów/strategii/planów realizowanych przez samorząd województwa

7.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp

8. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim Kontrola gospodarowania wodami dotycząca przestrzegania przez DSDiK we Wrocławiu warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz w pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie: odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast
9. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim Kontrola gospodarowania wodami dotycząca przestrzegania przez DSDiK we Wrocławiu warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz w pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie: odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast
10. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim Kontrola gospodarowania wodami dotycząca przestrzegania przez DSDiK we Wrocławiu warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz w pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie: odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast
11. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Kontrola w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
12. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrola gospodarowania wodami dotycząca przestrzegania przez DSDiK warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz w pozwoleniach zintegrowanych tj. decyzje nr WŚR.6341.78.2017, OŚR.6341.94.2017.SW7, w zakresie: odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast

13. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Przygotowanie wybranych jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do realizacji obowiązku centralizacji podatku VAT (wybór metodą prewspółczynnika) 
14. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrola gospodarowania wodami dot. przestrzegania przez DSDiK warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz w pozwoleniach zintegrowanych nr: WR.ZUZ.2.421.101.2018.IM, OŚRiL.6341.75.2016, w zakresie: odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast

15. Państwowa Inspekcja Pracy Kontrola prawnej ochrony pracy
16. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Kontrola gospodarowania wodami dotycząca przestrzegania przez ww. podmiot warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz w pozwoleniach zintegrowanych: WR.ZUZ.3.421.6.2018.MCZ
17. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98

Data wytworzenia: 2018-04-30 Autor: Anita Bryl/Marian Szaran Data publikacji: 2018-04-30 12:39 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-12 Osoba modyfikująca: Administrator
Data stworzenia : 2017-09-21 09:01 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-21 09:01 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-10 09:08 Osoba modyfikująca : Administrator