Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

2020 rok

L.p. Jednostka kontrolująca Przedmiot kontroli
1. Krajowa Administracja Skarbowa

Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)

2. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Nadzór nad stanem technicznym i procesem utrzymania infrastruktury kolejowej i przyległych gruntów, w tym obiektów inżynieryjnych, stanem technicznym, procesem utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami
3. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica
4. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka
5. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - w formule "zaprojektuj i wybuduj"
6. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)
7. Krajowa Administracja Skarbowa Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka
8. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Nadzór nad stanem technicznym, procesem utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami
9. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98
10. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 - 36+888 na odcinku Luboszyce - Ciechanów - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę
11. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica
12. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do Węzła Dąbrowa drogi S8
13. Krajowa Administracja Skarbowa Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz
14. Krajowa Administracja Skarbowa Od zamku Frydlant do zamku Czocha
15. Krajowa Administracja Skarbowa Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko - wałbrzyskiego
16.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia
17. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy
18. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)
19. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota - Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (od ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)
20. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie

 


Data wytworzenia: 2020-01-15 06:52 Autor: Marian Szaran Data publikacji: 2020-01-15 06:52 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-05 Osoba modyfikująca: Administrator
Data stworzenia : 2017-09-21 09:01 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-21 09:01 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-10 09:08 Osoba modyfikująca : Administrator