Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

DZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI:

1. Opiniuje dokumentację techniczną w zakresie docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.

Zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu

Wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu

Procedura opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu

 2. Rozpatruje wnioski dotyczące montażu stacjonarnych fotoradarów oraz budowy sygnalizacji świetlnych.

3. Opiniuje projekty organizacji ruchu dotyczące wykorzystania dróg wojewódzkich dla prowadzenia objazdów.

4. Wydaje identyfikatory na przejazdy drogami wojewódzkimi, na których wprowadzono ograniczenia.

Wniosek o wydanie identyfikatora

kontakt z Działem Zarządzania Drogami

Zasady wydawania i użytkowania identyfikatorów

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:43 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:43 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-28 06:50 Osoba modyfikująca : Administrator