Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska - dotyczy ogłoszenia z dnia 27.02.2020 r. z terminem składania ofert do dnia 10.03.2020 r.  została wybrana Pani Alina Korczak zam. Kuźniki.

Uzasadnienie:

W/w osoba spełniła oczekiwania stawiane kandydatom do pracy na w/w stanowisku oraz wykazała się wiedzą merytoryczną i umiejętnościami, które rokują, iż należycie wywiąże się z powierzonych zadań i obowiązków służbowych.


Data wytworzenia: 2020-05-19 12:41 Autor: Administrator Data publikacji: 2020-05-19 12:41 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-19 Osoba modyfikująca: Administrator
Data stworzenia : 2017-09-06 15:50 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:50 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-27 14:26 Osoba modyfikująca : Administrator